LUT Interplay_


[Menestystä Venäjällä ja maailmalla]


Nykyajan yrityksille kansainvälistyminen ja kansainvälisyys on vakaan kasvun ehto ja edellytys. Menestyksekäs toiminta kotimaan rajojen ulkopuolella vaatii kohdemarkkinoiden tuntemusta ja valmistautumista, joissa asianmukainen koulutus on suureksi hyödyksi.

LUT Interplay_ on kansainvälisen toiminnan ja kansainvälistymisen koulutus, joka antaa valmiuksia kansainvälisen ja Venäjälle suuntautuvan liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Saat kattavan läpileikkauksen liiketoiminnassa venäläisessä toimintaympäristössä ja tarkkaa tietoa niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat yrityksen menestymiseen globaalissa toimintaympäristössä. Valitse vaihtoehdoista itsellesi tai yrityksesi tarpeisiin juuri parhaiten soveltuvat moduulit.

Miksi?
  • Moduulit antavat sinulle valmiudet kansainvälisen ja Venäjälle suuntautuvan liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen, eri kulttuurien ymmärtämiseen sekä niihin liittyvien riskien tunnistamiseen.

  • Opit löytämään yrityksesi vahvimmat kilpailuedut uusilla kohdemarkkinoilla ja luomaan toimivia kansainvälisiä verkostoja.

  • Moduulimuotoisuus mahdollistaa omaan tarpeeseesi sopivan koulutuspaketin rakentamisen.
Kenelle?
  • Yrityksille, jotka haluavat menestyä Venäjällä ja kansainvälisillä markkinoilla.

  • Yksilöille, jotka pyrkivät pitkäjänteiseen urakehitykseen ja oman ajattelun edistämiseen.

  • Kaikille kansainvälisen kaupan parissa työskenteleville.
Esite:LUT Interplay esite.pdf (148KB)
Kohderyhmä:Kansainvälisen tai kansainvälistyvän yrityksen johto- tai asiantuntijatehtävissä tai kansainväliisen kaupan parissa työskentelevät, erityisesti yrityksen venäjäliiketoiminnoista vastaavat johtajat sekä Venäjän maayksiköiden vastuuhenkilöt.
Ajankohta:Ks. moduulien toteutusaikataulu Sisältö ja aikataulu -alasivulta
Paikkakunta:Lappeenranta, Lahti tai Pietari moduulista riippuen.
Hinta:Hinta on moduuleittain, ks. moduulisivuilta
Haku:Moduulien hakuaikojen mukaan.
Oppimismenetelmät:Keskustelevia luentojaksoja, työelämän tarpeita huomioivia harjoitustöitä ja aihealueen syvällisempään asiantuntemukseen johdattelevia case-harjoituksia. Oppimista syventäviä tenttejä.
Muuta:Voit opiskella ohjelman kokonaisuutena tai poimia siitä itsellesi parhaiten sopivat moduulit. Tarkempia tietoja moduuleista löydät Sisältö ja aikataulut -sivulta.

LUT Interplay_ -moduulivalikon opintoja on mahdollista sisällyttää LUT eMBA -ohjelman yksilöllisiin opintoihin.    

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.  
Yhteyshenkilöt:
Nylander JaanaKoulutussihteeri040 506 6559 
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935