Tulosta

Strateginen ajattelu ja transformaatioTavoitteena on, että moduulin aikana osallistujat oivaltavat "molempikätisen" strategioinnin voiman", oppivat ymmärtämään strategisen ajattelu ja toiminnan neliulotteisena transformaatioprosessina sekä löytävät avartavia ajattelun raameja ja inspiroivia oivalluksia sovellettavaksi työelämässä.

Teemat:  
-Toimintaympäristön ymmärtäminen: hyperkilpailun haaste
-Strategisen ajattelun voima
-Strategisen ajattelun & transformaation (liike) toiminnallinen ulottuvuus
-Tulevaisuuden luominen resurssistrategioiden avulla  
-Strategisen ajattelun & transformaation asiakasulottuvuus
-Strategisen transformaation rakenne-, prosessi- ja kulttuurinäkökulma
-Strategisen transformaation ihmisnäkökulma

Lähiopiskelupäivät:
Tiistai 16.9.2014 Lappeenranta
Keskiviikko 17.9.2014 Lappeenranta
Tiistai 28.10.2014 Lappeenranta
Kohderyhmä:Suurten ja keskisuurten organisaatioiden johto-, päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville sekä henkilöstön ja organisaatioiden kehittäjille.
Ajankohta:16.-17.9.2014 ja 28.10.2014
Laajuus:3 lähiopetuspäivää ja 3 op
Paikkakunta:Lappeenranta
Hinta:1550 €
Oppimismenetelmät:Luentoja 24 h, harjoitustyö
Muuta:Tämä moduuli voidaan liittää osaksi Strateginen johtaminen yrityksessä -asiantuntijaohjelmaa, LUT eMBA -ohjelmaa tai henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa.  
Yhteyshenkilöt:
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935