Strateginen ajattelu ja transformaatio
Moduulin tavoitteena on virittää osanottajat löytämään ja sisäistämään uudistavia toimintamalleja organisaation kilpailukyvyn ja elinvoiman vahvistamiseen strategisen ajattelun ja toiminnan keinoin.


Moduulin sisältö:

1. Avaus ja orientaatio aiheeseen

2. MEME: muuttuva strateginen konteksti
-Oma strategiahaasteeni: sparraus pienryhmissä

3. Strategisen ajattelun voima
-Kilpailustragioiden laatiminen – näkemyksellinen asemointi: Finnairin strategiatimantti
–Resurssistrategioiden laatiminen: minicase-esimerkkejä

4. Avoin strategiointi: Sisäisten arvoverkostojen ja ulkoisten ekosystemien hyödyntäminen
-Uudistavien (liike)toimintamallien hahmottaminen
-Kilpailuedun laajentaminen elinvoimaeduksi

5. Olemmeko ”erilainen”: strategiatyö pk-yrityksissä, asiantuntijaorganisaatioissa, julkishallinnon organisaatioissa, ’välimaastossa’
-Erilaisuudesta oppiminen

6. Soveltamistehtävä: Oman strategisen haasteen työstäminen

7. Strategioiden ja kehitysohjelmien toteutus muutosprosessina
-molempikätisyys

8. Strategisen ajattelun teemoja opiskelijoiden toiveiden mukaan

9. Itsestrategiointi
-Lessons learned: oma agendani 2018+

10. Yhteenveto: Kestävä strategiointi  
  

Lähiopiskelupäivät:
Torstai 1.10.2020 klo 9.30 - 17.00, Lappeenranta,  
Perjantai 2.10.2020 klo 8.30 - 16.00, Lappeenranta
Tiistai 3.11.2020 klo 9.30 - 17.00, Lappeenranta,  
Kohderyhmä:Suurten ja keskisuurten organisaatioiden johto-, päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville sekä henkilöstön ja organisaatioiden kehittäjille.
Ajankohta:1.10 - 3.11.2020
Laajuus:3 lähiopiskelupäivää ja 3 op
Paikkakunta:Lappeenranta
Hinta:2250 € + alv 24 %
Haku:17.9.2020 mennessä
Oppimismenetelmät:Luentoja 24 h, harjoitustyö
Muuta:Tämä moduuli voidaan liittää osaksi Strateginen johtaminen yrityksessä -asiantuntijaohjelmaa, LUT EMBA -ohjelmaa tai henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa.  
Yhteyshenkilöt:
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935