Strateginen ajattelu ja transformaatio
Moduulin tavoitteena on virittää osanottajat
-hahmottamaan uudistavalla tavalla tulevan toimintaympäristön dynamiikkaa
-oivaltamaan ”molempikätisen” strategoinnin voiman
-ymmärtämään strategisen ajattelun & toiminnan neliulotteisena transformaatio-prosessina
-omaksumaan iskukykyisten kilpailustrategioiden, tulevaisuutta luovien resurssistrategioiden ja elinvoimaisten liiketoimintamallien työstämisvalmiudet
-löytämään avartavia ajattelun raameja ja inspiroivia oivalluksia sovellettavaksi työelämässä

Moduulin sisältö:

1. Avaus ja orientaatio

2. Toimintaympäristön ymmärtäminen: hyperkilpailun haaste

3. Strategisen ajattelun voima
   -strategisen ajattelun olemus ja arvo
   -harjoitus: ”Huippusaavutus”
   -yhteenveto: molempikätinen strategointi

4. Strategisen ajattelun & transformaation (liike)toiminnallinen ulottuvuus
   -asemoituminen kilpailustrategian avulla
   -Case  
   -yhteenveto: strategiatimantti

5. Tulevaisuuden luominen resurssistrategioiden avulla  
   -strategiset kyvykkyydet ja ydinpätevyydet
   -tiikerinhyppystrategiat
   -minicase-esimerkkejä
   -yhteenveto: resurssistrategiat prosessina

6. Strategisen ajattelun & transformaation asiakasulottuvuus
   -lisäarvomaiseman ymmärtäminen
   -harjoitus: kilpailuedun määritys arvokäyrän avulla
   -minicase-esimerkkejä
   -yhteenveto: (liike)toimintamalli

7. Strategisen transformaation rakenne-, prosessi- ja kulttuurinäkökulma
   -aktiivin hitauden vaara
   -(muutos)prosessit luovat dynamiikkaa
   -organisaatiokulttuurin tunnistaminen: kulttuuriverkko
   -yhteenveto: strateginen toiminta muutosprosessina, radikaalina transformaationa tai aktiivisena odottamisena  

8. Strategisen transformaation ihmisnäkökulma
   -ura-ankkurit ja eximora
   -yhteenveto: itsensä johtaminen  

9. Yhteenveto: Lessons Learned & My Take-Away

Lähiopiskelupäivät:
tiistai 18.9.2018 Lappeenranta
keskiviikko 19.9.2018 Lappeenranta
keskiviikko 10.10.2018 Lappeenranta

Kohderyhmä:Suurten ja keskisuurten organisaatioiden johto-, päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville sekä henkilöstön ja organisaatioiden kehittäjille.
Ajankohta:18.9. - 10.10.2018
Laajuus:3 lähiopiskelupäivää ja 3 op
Paikkakunta:Lappeenranta
Hinta:2050 € + alv 24 %
Haku: 4.9.2018 mennessä
Oppimismenetelmät:Luentoja 24 h, harjoitustyö
Muuta:Tämä moduuli voidaan liittää osaksi Strateginen johtaminen yrityksessä -asiantuntijaohjelmaa, LUT eMBA -ohjelmaa tai henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa.  
Yhteyshenkilöt:
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935