LUT Leader


[Ratkaisuja ihmisten johtamisen haasteisiin

Ihmisten johtamiseen liittyvät taidot korostuvat entisestään tehokkuusvaatimusten kiristyessä ja toisaalta toimintaympäristön monimutkaistuessa ja kansainvälistyessä. Muutoksen hallinta ja kilpailukyvyn varmistaminen myös tulevaisuudessa edellyttää uusimman tutkitun tiedon hyödyntämistä, uusia taitoja johtaa ihmisiä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja vaikeissakin muutostilanteissa.  

LUT Leader -moduulien tavoitteena on kehittää osallistujan johtamis- ja vuorovaikutustaitoja sekä antaa eväitä ja työkaluja työyhteisön kehittämiseen, ja monikulttuuriseen johtamiseen.

LUT Leader tarjoaa myös erinomaisen tilaisuuden verkostoitua ja nähdä eri organisaatioiden tapa ratkaista johtamisen haasteita.  

Jokaiseen moduuliin liittyvän harjoitustyön kautta osallistuja soveltaa opittuja uusia tietoja ja taitoja omaan organisaatioon ja työhön. Näin koulutuksen kautta saadaan syvällistä ja pitkävaikutteista osaamista koko organisaation käyttöön.
Esite:LUT_Leader_esite_02_2013.pdf (226KB)
Kohderyhmä:Esimies-, päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä toimivat.  
Paikkakunta:Lappeenranta tai Lahti
Haku:Katso moduulikohtaiset ilmoittautumisajat "sisältö"-alasivun alta.
Oppimismenetelmät:Luennot, case- ja ryhmäharjoitukset, harjoitustyöt ja tentti
Muuta:LUT Leader -opinnot on mahdollista sisällyttää LUT eMBA -ohjelman teema- tai henkilökohtaisesti valittaviin opintoihin.  

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.
Yhteyshenkilöt:
Nylander JaanaKoulutussihteeri040 506 6559 
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935