KATI 13 - Johtamisen täydennyskoulutusohjelmaJohtajuus on määrätietoista kehittymistä

Kehität sitten itseäsi tai yritystäsi, liiketoimintaasi tai henkilöstöäsi tarvitset kehitykselle vankan perustan. KATI 13 -johtamisen täydennyskoulutusohjelma antaa sinulle nykyaikaisen johtamisen edellyttämät tiedot, liiketoiminnan kehittämisessä tarvittavat taidot sekä lukuisia uusia ideoita organisaation ja sen ihmisten uudistumisen tueksi.

Strategisen johtamisen ympärille rakennettu 13. KATI-ohjelma avaa osallistujilleen uusia tulevaisuuden näkymiä sekä yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksia. Opetuksella on vahva teoreettinen perusta, mutta opetusnäkökulma on käytännönläheinen. Tämä mahdollistaa opitun tiedon välittömän hyödyntämisen omassa työssä sekä helpottaa opiskelun ja työnteon yhteensovittamista.

KATI 13 -ohjelmassa opiskelu tapahtuu ryhmässä, joka perinteisesti koostuu monen eri alan ammattilaisista ja asiantuntijoista. Ryhmä, osaavat asiantuntijat, kokenut koulutuksen järjestäjä ja tarkoituksenmukainen sisältö auttavat sinua muodostamaan pitävän pohjan, jonka päälle rakentaa osaamista myös tulevaisuudessa.
  
KATI 13 - ohjelma  rakentuu kolmen teeman ympärille:

Strateginen johtaminen
- Kasvustrategiat
- Verkostot
- Kansainvälinen liiketoiminta
  
Johtamistaidot ja HRM
- Leadership
- Muutosjohtaminen
- Rekrytointi ja palkitseminen
- Työoikeudelliset kysymykset

Organisaation uudistuminen
- Organisaation kehittäminen
- Luovuus ja innovaatiot
- Uuden liiketoiminnan luominen

KATI 13 -ohjelma on suunniteltu työn ohessa suoritettavaksi. Ohjelman lähioppimisjaksot järjestetään perjantai- ja lauantaipäivisin Lahdessa noin joka toisena viikonloppuna. Kesät ja joulunseudut ovat luentovapaata. Pitkän kestonsa vuoksi KATI-ohjemaan osallistuminen vaatii opiskelijalta paljon opiskelumotivaatiota.

Esite:KATI 13 -esite.pdf (982KB)
Kohderyhmä:Esimiehet, asiantuntijat, yrityksen johto, toimihenkilöt, KTM-tutkinnosta kiinnostuneet
Ajankohta:1.9.2012 - 31.1.2015
Laajuus:70 opintopistettä
Paikkakunta:Lahti
Hinta:12 600 euroa
Oppimismenetelmät:Lähiopiskelupäivät, case-esimerkit ja -harjoitukset, tentit sekä harjoitustyöt
Muuta:KATI 13 -ohjelma sopii väyläksi KTM-opintoihin kauppatieteiden kandidaateille , tradenomeille, merkonomeille (opisto), restonomeille, HSO-sihteereille, datanomeille ja ylemmän yliopistotutkinnon suorittaneille.

Yhteyshenkilöt:
Kykkänen NinaKoulutuspäällikkö040 766 7987