LUT Talous


[Jokainen päätös on arvokas]

Oikea tai väärä: esimiehenä teet päätöksiä, jotka vaikuttavat yrityksesi menestykseen. Yrityksestä saatava taloudellinen informaatio toimii karttana sille, joka sitä osaa tulkita. Harkiten kerätty ja taidolla analysoitu tieto yrityksestä ja sen toimintaympäristöstä antaa mahdollisuuden tehdä jokaisesta valintatilanteesta perusteltu, tosiasioihin nojaava päätös. Tunnista mitä haluat, tiedä mitä pyydät, kerro uskottavasti mitä varten.

LUT Talous -moduulivalikon alta löydät talouden moduuleja, jotka on suunniteltu antamaan eväitä johtamiseen liittyvään päätöksentekoon. Moduulivalikon tavoitteena on lisätä kokonaisvaltaista ymmärrystä yrityksen taloudellisista prosesseista sekä kykyä hyödyntää taloudellista informaatiota johtamisessa. Opittavia tietoja ja taitoja testataan ja harjoitellaan omiin työtehtäviin liittyvien harjoitustehtävien avulla.

Miksi?
  • Kun esimiesten ja asiantuntijoiden kyky ymmärtää yritystä ja toimialaa taloudellisena kokonaisuutena syvenee, päätöksenteko tehostuu ja toiminnann kannattavuus paranee.
  •   
  • Moduulit antavat tiedot ja taidot hyödyntää taloudellista informaatiota omassa työssä ja ymmärtää päätösten vaikutukset.

  • Osallistuja saa välineitä investointien suunnitteluun, hinnoitteluun, kannattavuuden parantamiseen, budjetointiin ja päätösten vaikutusten seurantaan.


  • Kenelle?
  • Asiantuntijoille, päälliköille ja johtajille, jotka tarvitsevat työssään syvällistä ymmärrystä ja työkaluja talouden suunnittelua ja seurantaa varten.
  •   
  • Rautaisille oman alansa ammattilaisille, jotka haluavat hyödyntää taloudellista informaatiota päätöksenteossaan.

  • Kasvaville yrityksille, joissa työntekijöiden tulee ymmärtää toimiensa vaikutukset yrityksen tulokseen.

Esite:LUT Taloutta esimiehille.pdf (321KB)
Kohderyhmä:LUT Talous -moduulivalikon moduulit sopivat johto-, päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville henkilöille, jotka tarvitsevat osaamista taloudellisten näkökulmien huomioimiseen strategisessa ja operatiivisessa päätöksenteossa.
Ajankohta:Katso moduulikohtaiset ajat alasivulta Sisältö ja aikataulu.
Paikkakunta:Lappeenranta / verkkototeutus
Hinta:Katso moduulikohtaiset hinnat alasivulta Hinnat.
Haku:Katso moduulikohtaiset ilmoittautumisajat alasivulta Sisältö ja aikataulu kunkin moduulin kohdalta.
Oppimismenetelmät:Luennot, case-tehtävät, harjoitustehtävät ja -työt, tentti.
Muuta:Kaikki LUT Talous -moduulien osallistujat suorittavat osana opintojaan Kustannusjohtamisen verkkokurssin, joka kuuluu osaksi opintojaksojen suoritusta. Verkkokurssin avulla opiskelija kertaa talouden perusasiat ja saa tarvittavat pohjatiedot opinnoille. Opintojakso suoritetaan vain kerran valittujen moduulien määrästä riippumatta. Verkkokurssi on toiseen moduuliin liitettynä maksuton.

LUT Talous -moduulivalikon opinnot on mahdollista sisällyttää LUT EMBA -ohjelman henkilökohtaisesti valittaviin opintoihin.

Yhteyshenkilöt:
Kykkänen NinaKoulutuspäällikkö040 766 7987 
Nylander JaanaKoulutussihteeri040 506 6559