Tietojohtamisen asiantuntijaohjelma


[ Miten johtaa sellaista, mitä ei voi nähdä? ]

"Kilpailuedun on perustuttava uniikkiin, erilaiseen ja vaikeasti  
jäljiteltävään osaamiseen. Suomen kestävä kilpailukyky syntyy  
tiedosta ja osaamisesta, uudistumiskyvystä, ketterästä  
organisoimisesta, yhteistyökyvykkyydestä, luottamuksesta ja  
taitavasta johtamisesta."  

Tietojohtamisen asiantuntijaohjelman akateeminen johtaja,  
professori Kirsimarja Blomqvist


Tietojohtamisen asiantuntijaohjelma tarjoaa uusia ajatusmalleja ja  
työkaluja tiedon, luovuuden, luottamuksen, uudenlaisten  
organisoitumismuotojen sekä tarvittavien kyvykkyyksien  
johtamiseen.

Tietojohtamisen asiantuntijaohjelman vuorovaikutteisissa  
seminaareissa luennoitsijat yhdistävät tuoreen tutkimusperäisen  
tiedon osallistujien monialaiseen käytännön kokemukseen. Osaavat  
kouluttajat ja kokeneet kurssitoverit tarjoavat osallistujille  
erinomaiset verkostot, mahdollisuuden testata omia ideoita ja  
saada sparrausta.

Miksi?

 • Organisaatioiden ja yksilöiden tärkeimmät kilpailukyvyn lähteet  
  ovat tieto, osaaminen ja yhteistyökyky.
 •   
 • Tietointensiivisten organisaatioiden ja niissä työskentelevien  
  asiantuntijoiden luotsaaminen vaatii uudenlaista johtamista.

 • Tietopääoman tehokas johtaminen mahdollistaa ketterän  
  toiminnan ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien havaitsemisen  
  jatkuvasti muuttuvassa markkinatilanteessa.


Katso video!
Esite:LUT Tietojohtaminen 2019_esite.pdf (222KB)
Kohderyhmä:Tietointensiivisten yritysten ja organisaatioiden johdolle, keskijohdolle ja asiantuntijoille sekä liiketoiminnan, tietoprosessien, henkilöstön ja organisaatioiden kehittäjille.
Ajankohta:Seuraava toteutus alkaa keväällä 2023
Laajuus:12-14 lähiopiskelupäivää ja 24/27 opintopistettä
Paikkakunta:Helsinki
Hinta:7 500 - 8 500 € + alv 24 %
Oppimismenetelmät:Aihealueisiin orientoivia ennakkotehtäviä, lähiopiskelupäiviä, case-esimerkkejä ja -harjoituksia, vierailijaluennoitsijoita edelläkävijäyrityksistä, tutoroitua verkossa tapahtuvaa etäopiskelua, yksilö- ja ryhmätehtäviä ja omiin työtehtäviin sidottuja harjoitustöitä.
Muuta:Voit opiskella ohjelman kokonaisuutena tai poimia siitä itsellesi  
parhaiten sopivat moduulit.  

Tietojohtamisen asiantuntijaohjelma on mahdollista sisällyttää  
LUT  
EMBA
-ohjelman teemaopintoihin.  

Tietojohtamisen asiantuntijaohjelma soveltuu sivuopinnoiksi LUT-
yliopiston kauppatieteiden maisterin tai kandidaatin tutkintoihin.  

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä LUT-yliopiston  
tutkintoihin.
Yhteyshenkilöt:
Ruukki PiaSuunnittelija040 756 7576