Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo ja tutkimusYrittäjyyskasvatuksen mittariston rakentumisessa on tutkimus avainasemassa. Aktiivisesti toimivan tutkimusryhmämme  tuotoksia pääset lukemaan alla olevien linkkien takaa.  

Sivustoa päivitetään ja artikkelit lisätään aikajärjestyksessä. Mukana myös tiivistelmiä.

NCSB 2008 Tallinn, "You get what you measure"- Challenges of entrepreneurship education in schools: NCSB.pdf

IPNC 2008 Espoo, Measurement Tool for Entrepreneurship Education, Finland: IBNC.pdf

YKTTT 2008 Mikkeli, Hankecase: Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo: YKTTT.pdf

EFMD 2009 Barcelona, Project presentation: Measurement tool for Entrepreneurship Education: EFMD_project.pdf

EFMD 2009 Barcelona, Rediscovering teacher’s role in entrepreneurship education: EFMD_rediscovering.pdf

EFMD 2009 Barcelona, Creating a picture of a teacher as an entrepreneurship educator: EFMD_creating.pdf
NFF Conference 2009 Turku, Teachers as Learners Promoting Entreprenuership Education: NFF_2009.pdf

ESU Conference 2009 Benevento, Teachers realizing entrepreneurship education –  
their practices and reflections: ESU2009_Italia.pdf ja  
Entrepreneurship education as a multilayered phenomenon
– a steering system for entrepreneurship education:
ESU2009_Italia_steering.pdf

Education + Training –lehdessä julkaistiin artikkelimme “Promoting entrepreneurship education: the role of the teacher?” (Vol. 52 No. 2. 2010. pp. 117-127) Artikkeli löytyy kustantajan sivuilta osoitteesta
http://www.emeraldinsight.com/0040-0912.htm

ESU Conference 2010 Tartto, Evaluation and values of entrepreneurship education in basic education ESU_2010_Tartto.pdf ja Studying Teachers’ Teaching Methods and Working Approaches in Entrepreneurship Education ESU_2010_Tartto_2.pdf

YKTT 2010 Turku, Opettajien hyödyntämät opetusmenetelmät, työtavat ja käytännöt yrittäjyyskasvatuksessa YKTT_2010_menetelmat_Turku.pdf ja Yrittäjyyskasvatuksen arvot ja arvioinnin lähtökohdat YKTT2010_arviointi_Turku.pdf

ISBE Conference 2010 Lontoo, Entrepreneurship Education Practices – Results from the Pilot Data ISBE_2010_Lontoo.pdf

Yrittäjämäinen oppiminen: Tavoitteita, toimintaa ja tuloksia –artikkelikokoelmassa julkaistiin seuraavat artikkelit, joissa olimme mukana. Artikkelikokoelma ilmestyi elokuussa 2011 ja sen ovat toimittaneet Ulla Hytti, Jarna Heinonen ja Anne Tiikkala (Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu & Kasvatustieteiden tiedekunta, Turku).
Pihkala, Timo & Ruskovaara, Elena & Seikkula-Leino, Jaana & Pihkala, Jussi: Yrittäjyyskasvatus monikerroksisena ilmiönä - kohti yrittäjyyskasvatuksen ohjausjärjestelmää, p. 20-37.

Ruskovaara, Elena, Rytkölä, Tiina, Seikkula-Leino, Jaana, Ikävalko, Markku, & Mattila, Johanna (2011): Opettajien toteuttama yrittäjyyskasvatus ja reflektoinnin merkitys. p. 214-237.

Tiikkala, Anne, Seikkula-Leino, Jaana, Ruskovaara, Elena, Hytinkoski, Pekka & Troberg, Eliisa (2011): Yrittäjyyskasvatuksen arvioinnin kehittäminen. p. 238-261.


ICSB Conference 2011 Tukholma, Entrepreneurship in Entrepreneurship Education – Practices in Finnish Basic and Secondary Education Level ICSB_2011_Tukholma.pdf

ESU Conference 2011 Sevilla,  Entrepreneurship Education in a Classroom - What's about Entrepreneurship there? ESU_2011_Sevilla_classroom.pdf
ja Building a Measurement Tool for Entrepreneurship Education - a Participatory Development Approach ESU_2011_Sevilla_Measurement_Tool.pdf

YKTT 2011 Lappeenranta, Entrepreneurship Education - What is really happening in class rooms? YKTT_2011_Lappeenranta_E_E.pdf
ja Yrittäjyyskasvatuksen mittariston rakentaminen – osallistuvan kehittämisen lähestymistapa YKTT_2011_Lappeenranta_MITTARISTON_RAKENTUMINEN.pdf

ISBE 2011 Sheffield,  Proposing a Model of a Supporting System of Entrepreneurship Education ISBE_2011_Sheffield.pdf

EERJ European Educational Research Journal -lehdessä julkaistu artikkeli löytyy kustantajan sivuilta osoitteesta Facing the Changing Demands of Europe: integrating entrepreneurship education in Finnish teacher training curricula  (Vol. 11 No. 3, 2012)

Education + Training –lehdessä julkaistiin artikkelimme “Teachers implementing entrepreneurship education: classroom practices” (Vol. 55 No. 2. 2013 pp. 204 - 216) Artikkeli löytyy kustantajan sivuilta osoitteesta http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=17085092&ini=aob

Lisäksi olemme olleet mukana luomassa maaliskuussa 2009 opetusministerille luovutettua Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat -julkaisua.  

Olimme mukana toimittamassa artikkelikokoelmaa: Yrittäjyyskasvatus perus- ja toisella asteella - näkökulmia pedagogiikan kehittämiseen.