Tavoitteena kauppatieteiden maisteriUuden 1.8.2005 voimaan astuneen kaksiportaisen tutkintorakenteen mukaisesti kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (180 opintopistettä) ja kauppatieteiden maisterin tutkinto (120 opintopistettä) ovat erilliset tutkinnot.  

Kauppatieteiden maisterin tutkinto (120 opintopistettä) koostuu pääaineopinnoista, kieliopinnoista, sivuaineopinnoista ja muista opinnoista.  
  
KATI -täydennyskoulutusväylän kautta maisteriohjelmaan voivat hakea alemman tai ylemmän yliopistotutkinnon suorittaneet ja tradenomit.  Muiden kuin kauppatieteiden kandidaattien tulee suorittaa tietty määrä täydentäviä opintoja voidakseen hakea opiskelijaksi maisteriohjelmaan.  

Jos hakijalla ei ole alempaa tai ylempää yliopistotutkintoa tai tradenomin tutkintoa, hänen tulee suorittaa kauppatieteiden kandidaatin tutkinto voidakseen hyödyntää KATI-ohjelman opinnot KTM-tutkintoon. Suosittelemme Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittamista ennen KATI-ohjelmaan hakemista. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon voi suorittaa perusopiskelijana hakemalla pääsykokeiden kautta tai Avoimen yliopiston väylän kautta perusopiskelijana.

KATI - väylä KTM:ksi

Ohjelman päätyttyä ja opiskelijan suoritettua noin 80 opintopistettä, opiskelija voi hakea Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon varsinaiseksi opiskelijaksi suorittamaan kauppatieteiden maisterin tutkintoa.

Edellytyksenä on, että hakijalla on suoritettuna tradenomin tai ylempi tai alempi yliopistotutkinto sekä vaadittavat täydentävät opinnot.

Täydentävät opinnot

Täydentävät opinnot opiskelija voi suorittaa esim. Lappeenrannan teknillisen yliopiston Avoimen yliopiston kautta. Osa täydentävistä opinnoista sisältyy KATI-ohjelmaan. Avoimen yliopiston kursseja järjestetään myös Lahdessa ja niihin voi osallistua KATI-ohjelman ohessa.

Sivuopinnot

Kauppatieteiden maisterin opintoihin sisältyy pakolliset liiketaloustieteelliset sivuopinnot. Niitä voi suorittaa esimerkiksi LUT Täydennyskoulutuksen asiantuntijaohjelmatarjonnasta, Avoimen yliopiston tarjonnasta tai KATI-ohjelman päätyttyä perusopiskelijana Lappeenrannan teknillisen yliopiston tarjonnasta.

Pro gradu ja mahdolliset puuttuvat opinnot

Pro gradu -opinnäytetyö sekä mahdolliset muut puuttuvat maisteriopinnot suoritetaan KATI-ohjelman jälkeen perusopiskelijana Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa.