HintaHitsausliitoksen tarkoituksenmukainen muotoilu- mouduulin hinta on 900 euroa.    

Hinta sisältää:    
- 3 lähiopetuspäivää  
- sähköisen oppimisympäristön moduulin aikana      
- luentomateriaalit sähköisessä muodossa  
- harjoitustyöt sekä niiden ohjaamisen      
- henkilökohtaisen opintojen ohjauksen opintojen aikana
- opintosuorituksen kirjauksen Lappeenrannan teknillisen yliopiston opintorekisteriin      
  
Moduulimaksu laskutetaan yhdessä erässä ennen ensimmäistä lähiopiskelupäivää. Lasku lähetetään ilmoittautumislomakkeella mainitulle henkilölle tai organisaatiolle.