Investointi, joka maksaa itsensä takaisin

Suomen hitsaavan teollisuuden kannalta automatisointi ja
robotisointi ovat elinehtoja kilpailukyvyn ylläpitämiseksi.
Suomi ei tule olemaan ns. halvan työvoiman maa, joten
meidän on ratkaistava kilpailukykymme muulla tavalla.
Näistä tavoista automatisointi ja robotisointi ovat ehkäpä
kaikkein merkittävimpiä.

”Perinteisillä” hitsausmenetelmillä pärjätään enimmillään
vielä joitakin vuosia, mutta kilpailu ulkomailta lisääntyy koko
ajan. Suomalainen hitsaava teollisuus siirtää käsinhitsausta
entistä enemmän ulkomaille, joten jollei teollisuus satsaa
automaatioon ja robotisointiin, jäämme auttamattomasti
marginaaliseksi toimijaksi.

Hitsauksen automatisoinnilla ja robotisoinnilla siirretään
yksitoikkoisimmat ja raskaimmat työt koneiden tehtäviksi.
Hitsaajat ja hitsausoperaattorit pystyvät näin ollen keskittymään
mielekkäämpiin ja vaativampiin työtehtäviin. Työtehtävät
muuttuvat, mutta ne eivät häviä! Tällä on vaikutusta
työmotivaatioon ja hitsaustyön yleiseen arvostukseen.

Hitsaus on yksi LUT:n suurista vahvuuksista. Yliopistolla on
valtakunnallinen vastuu hitsauksen korkeimman koulutuksen
ja tutkimuksen antamisesta. Hitsauksen automatisoinnilla
ja robotisoinnilla on tässä kokonaisuudessa merkittävä rooli.
LUT:ssa on maan parhaimmat hitsauksen asiantuntijat, joten
koulutuksen taso on korkeinta mahdollista.

Jukka Martikainen
Professori, TkT
ohjelman akateeminen johtaja