Haasteet ratkaistaan rohkeudella

Yrityksemme on vastannut kiristyvään kilpailuun ottamalla
käyttöön neljä hitsausrobottia. Hakeuduin robottihitsauskoulutukseen, koska halusin perehtyä syvällisemmin
robottien ohjelmointiin ja ohjelmoinnin mahdollisuuksiin.

Koulutus syvensi robotiikan sekä kiinnitintekniikan osaamistani
ja rohkaisi kokeilemaan uusien kohteiden hitsaamista
robotilla. Koulutus oli kaikin puolin mielenkiintoinen, mutta
erityisesti vakuutuin siitä, miten vahva käytännön osaaminen
luennoitsijoilla oli.

Opiskelun sijoittaminen työn oheen onnistui vaivattomasti.
Työnantajani ymmärtää, että satsaaminen robotiikkaan ja
sen mahdollisuuksiin kannattaa aina, joten kurssin vaatimat
poissaolot paikattiin vararesurssein. Yhteinen vaivannäkö
kannatti: työnantajallani on robottihitsauskurssin ansiosta
entistä pätevämpää henkilökuntaa ratkomassa tulevaisuuden
haasteita.

Robottihitsauskurssi rohkaisee suomalaisen hitsaavan
teollisuuden ihmisiä kokeilemaan ja pohtimaan uusia
valmistustekniikoita. Pelko robottien vaikeasta käyttämisestä
on aivan turhaa – rohkeutta ja kekseliäisyyttä
se vaan vaatii!

Kai Kasinen
Savo nlinna Works Oy


Apua arjen haasteisiin

Muutama vuosi sitten lähdin opiskelemaan Robottihitsauksen
asiantuntijakoulutukseen Lappeenrantaan. Minulla
oli tarve saada uusia näkemyksiä ja myös halu kehittää
omaa osaamistani. Kun vielä työskentelen yrityksessä, joka
on suunnannäyttäjä omalla alallaan Euroopassa, ja jossa
kannustetaan työntekijöitä opiskelemaan, oli päätös aikuisopiskelun aloittamisesta helppo.

Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon tulin siksi, että se
on robotti- ja yleensäkin hitsaustekniikassa edelläkävijä
Suomessa. Yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus taas oli
mielestäni ainoa järkevä vaihtoehto työn ohella opiskelevalle.
Robottihitsauksen asiantuntijakokulutuksen jälkeen
olen suorittanut myös Kansainvälisen hitsaushenkilöstön
pätevöityskoulutuksen.

Opiskelu työn ohessa on ollut erittäin mukavaa vaikkakin
haasteellista. Olen saanut työelämässä heränneisiin, avoimeksi
jääneisiin kysymyksiin vastauksia ja omat tiedot ja
taidot ovat kehittyneet. Kurssimateriaali on ollut korkeatasoista,
ja arjen ongelmatilanteissa, sieltä tulee yhä edelleen
säännöllisesti kaivettua työkaluja esiin. Uskon myös,
että yritys, jossa työskentelen on saanut pätevämmän ja
osaavamman työntekijän, sillä opinnot ja käytäntö ovat
kulkeneet käsi kädessä.

Mielestäni nämä opinnot sopivat kaikille, jotka työskentelevät
yrityksissä, joissa käytetään hitsausautomaatiota,
suunnitellaan laitteiston hankintaa tai ylipäätään halutaan
”säilyä hengissä”. Opinnoista saavat sekä päättäjät että
käytännön tason kaverit ja myös hallinnossa työskentelevät
pelikortteja arkielämän ongelmatilanteisiin. Mielestäni
yritykset voisivat rohkeammin laittaa erityisesti tuotantopuolen henkilöstöään näihin koulutuksiin. Alahan kehittyy koko ajan, eikä paikalleen voi jymähtää.

On hyvä, että täydennyskoulutuksessa tarjotaan moduuleja,
mutta loppupelissä itse suosittelisin koko koulutuksen
suorittamista. Sen aikana asioita oppii katsomaan monelta
kantilta, eikä aliarvioida voi myöskään sen kontaktiverkoston
merkitystä, joka kurssin aikana syntyy.

Näkemykseni mukaan tuotannon tehostamisvaatimusten
sekä uhkaavan työvoimapulan myötä, robottihitsauksen
ja yleensäkin hitsausautomaation merkitys korostuu tulevaisuudessa. Automaatiolla myös suomalaiset yritykset
voidaan pitää kilpailukykyisinä.


Petteri Souru
Petteri Souru Oy