IWSD - Kansainvälinen hitsatun rakenteen suunnittelijan koulutus

Sisältö ja aikatauluOtsikon kautta pääset tutustumaan moduulin sisältöön tarkemmin.  

Hitsaustekniikkaa ja materiaalioppia suunnittelijalle 2 op
Luennoitsijat: tutkijaopettaja, TkL Raimo Suoranta, LUT Kone

Lujuusoppi ja materiaalien ominaisuudet 2 op
Luennoitsijat: tutkija DI Riku Neuvonen, LUT Kone  
professori, TkT Timo Björk, LUT Kone


Vaativien hitsattujen rakenteiden suunnittelu 3 op
Luennoitsijat: professori, TkT Timo Björk, LUT Kone
laboratorioinsinööri, TkL Matti Koskimäki, LUT Kone
laboratorioinsinööri, TkT Ilkka Poutiainen, LUT Kone


Hitsausliitosten mitoitus 3 op
Luennoitsijat: professori, TkT Timo Björk, LUT Kone
laboratorioinsinööri, TkL Matti Koskimäki, LUT Kone
laboratorioinsinööri, TkT Ilkka Poutiainen, LUT Kone


Hitsatun levyrakenteen mitoitus 3 op
Luennoitsijat: DI Markku Kemppi, Mikkelin ammattikorkeakoulu  
DI, Kalle Lampela, Lamprotek Oy
professori, TkT Timo Björk, LUT Kone
tutkijaopettaja, TkT Tapani Halme, LUT Kone


Hitsausliitoksen tarkoituksenmukainen muotoilu 2 op
Luennoitsijat: laboratorioinsinööri, TkT Ilkka Poutiainen, LUT Kone  
professori, TkT Timo Björk, LUT Kone
laboratorioinsinööri, TkL Matti Koskimäki, LUT Kone


Hitsauksen kustannukset, tarkastus ja laatu 2 op
Luennoitsijat: DI Juha Lukkari
professori, TkT Antti Salminen, LUT Kone
professori, TkT Jukka Martikainen, LUT Kone
IWT Kalevi Salmela
IWE Kari Saaranen, Ruukki Oyj

Kansainvälisen hitsatun rakenteen suunnittelijan koulutuksessa on mahdollista toimia seuraavasti:

Voit opiskella ohjelman kokonaisuutena osallistumalla kaikkiin moduuleihin ja tentteihin, jonka jälkeen hyväksytysti suorittaneet saavat IIW:n myöntämän IWSD- comprehensive todistuksen .  

Jos osallistuu moduuleihin 1, 2, 3 ja 7 sekä suoriutuu tenteistä hyväksyttävästi, saa IWSD-standard todistuksen.  Lisäksi voit poimia itsellesi parhaiten sopivat moduulit ja täydetää koulutusta myöhemmin.

Voit täydentää opintojasi myös muiden täydennyskoulutusohjelmiemme moduuleilla tai rakentaa eri ohjelmien moduuleista tarpeitasi parhaiten palvelevan kokonaisuuden.