Asiantuntijat


Professori, OTT Matti Niemi

Corporate Governance -kysymyksissä luennoitsijana toimii OTT, professori Matti Ilmari Niemi. Hän on varallisuusoikeuden professori Itä-Suomen yliopiston yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnassa oikeustieteiden laitoksella ja toimii myös dosenttina Helsingin, Turun ja Lapin yliopistoissa.  Niemen tutkimuksen pääalueet ovat varallisuusoikeus ja oikeusteoria. Hän on kirjoittanut  lukuisia teoksia ja artikkeleita näillä molemmilla aloilla sekä Suomessa että kansainvälisellä tasolla.


Markkinaoikeustuomari OTT, VT Pertti Virtanen

Tuoteturvallisuuden ja -vastuun sekä kilpailuoikeuden ja sopimattoman menettelyn asiantuntijaluennoitsija. OTT Pertti Virtanen on markkinaoikeustuomari. Hän on kirjoittanut muun muassa julkisista hankinnoista, kilpailuoikeudesta ja markkinoinnista (KSL ja Sop.Men.L).