Tulosta

HintaJuridiset kysymykset yrityksen päätöksenteossa -moduulin hinta on 1350 euroa. Kurssimaksu laskutetaan yhdessä erässä ennen ensimmäistä lähiopetuspäivää. Lasku lähetetään  ilmoittautumislomakkeella mainitulle henkilölle tai organisaatiolle.  

Hinta sisältää:
- 3 luentopäivää  
- luentomateriaalit (luentokalvot ja artikkelit) sähköisessä muodossa  
- yhden varsinaisen tentin ja tarvittaessa kaksi uusintamahdollisuutta  
- sähköisen oppimisympäristön moduulin aikana  
- luentopäivien kahvit ja lounaat  
- mahdollisuuden henkilökohtaisen liiketoimintaosaamisen kehittämissuunnitelman laadintaan  
- opintosuorituksen kirjauksen Lappeenrannan teknillisen yliopiston opintorekisteriin