Asiantuntija


Yliopisto-opettaja, TkT Tiina Sinkkonen   

Laskentatoimi strategian tukena -moduulin luennoitsija TkT Tiina Sinkkonen toimii kustannusjohtamisen yliopisto-opettajana Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa LUT School of Business and Management:ssa.  
  
Hänen opetusalansa keskittyy kustannusjohtamisen eri osa-alueisiin; perinteisestä kustannuslaskennasta strategiseen kustannuslaskentaan sekä mallinnus- ja analytiikkatyökalujen hyödyntämiseen kustannuslaskennassa.
Hänen tutkimuskohteenaan on elinkaariajattelu ja -mallinnus kunnossapidon verkostossa.

Tiina Sinkkonen on myös kokenut aikuiskouluttaja ja ollut kouluttajana mm. aikuismaisteriohjelmissa, Controllerin erikoistumisopinnoissa sekä yrityskohtaisissa koulutuksissa.  


Julkaisuluettelon löydät täältä