Asiantuntijat


Tässä kolmen päivän moduulissa asiantuntijoina toimivat VTT Juha Kaskinen Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta sekä FT Rauno Kuusisto Puolustusvoimien tutkimuslaitokselta.


VTT Juha Kaskinen, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen johtaja

Asiantuntijuusalueet
• Tulevaisuudentutkimus  
• Alueellinen ennakointi  
• Elinkeino- ja aluepolitiikka  
• Ympäristöproblematiikka ja kestävä kehitys  
• Asiantuntijuus  
Professori, FT Rauno Kuusisto Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen Informaatiotekniikkaosaston johtaja, Jyväskylän yliopiston ja Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti

Asiantuntijuusalueet:
• Informaatio strategisessa päätöksenteossa
• Strategia-ajattelu ja politiikat
• Johtajuus innovatiivisissa ympäristöissä
• Kyber ja yhteiskunta
• Systeemiajattelu ja kompleksisuuden ohjaus