Esimiestyössä kehittyminen moduulin hinta on 2195 € + alv*

Hinta sisältää:    
- 4 lähiopiskelupäivää  
- johtamiskäyttäymisen arviointi -testin ja kehittymissuunnitelman  
- sähköisen oppimisympäristön moduulin aikana    
- luentomateriaalit (luentokalvot ja artikkelit) sähköisessä muodossa    
- materiaalikansion
- yhden kurssikirjan  
- harjoitustyöt ja niiden ohjauksen    
- luentopäivien kahvit ja lounaat    
- henkilökohtaisen opintojen ohjauksen  
- opintosuorituksen kirjauksen Lappeenrannan teknillisen yliopiston opintorekisteriin    

Moduulimaksu laskutetaan yhdessä erässä ennen ensimmäistä lähiopiskelupäivää. Lasku lähetetään  ilmoittautumislomakkeella mainitulle henkilölle tai organisaatiolle.

*) Voimassa oleva alv, vuonna 2015 24%