Tulosta

Hakeutuminen tohtoriohjelmaan ja jatko-opiskelijaksi
Tohtorintutkinto voidaan suorittaa mihin tahansa yhteistyöyliopistoon.  

Orientoitumisjakso auttaa selkiyttämään tulevalle jatko-opiskelijalle tohtoriopintojen vaiheet, laajuuden ja vaatimukset ja sille voi osallistua, vaikka ei olisikaan vielä hyväksytty jatko-opiskelijaksi. Orientoitumisjakson yhtenä tavoitteena onkin laatia alustava opiskelu- ja tutkimussuunnitelma, jota tarvitaan seuraavassa vaiheessa kun hakeudutaan jatko-opiskelijaksi yliopistoon ja Metsäklusterin tohtoriohjelmaan.

Ensin opiskelija hakeutuu jatko-opiskelijaksi oman yliopistonsa osastolle tai tiedekuntaan. Kukin yliopisto määrittelee omat kriteerinsä ja hakumenettelynsä jatko-opiskelijoille.
Kaaviokuva hakeutumisesta tohtorikouluun: Hakuprosessi

Tohtoriohjelmaan hakeutuessaan opiskelija toimittaa tohtoriohjelman johtoryhmälle todistuksen jatko-opiskelijaksi hyväksymisestä, tutkintotodistukset, motivaatiokirjeen sekä lausunnon, josta käy ilmi työnantajan tuki. Näihin dokumentteihin perustuen johtoryhmä tekee opiskelijavalinnan tohtoriohjelmaan.
Hakemuksen tarkat yksityiskohdat näet täältä.