Tulosta

KurssitarjotinTohtorintutkintoon vaadittavien jatko-opintojen määrä on 60 op. Tämä opintopistemäärä jakaantuu pääaineeseen ja pääainetta tukeviin opintoihin.

Kurssitarjottimen tavoitteena on tuoda selkeästi esille tarjolla olevat yhteistyöyliopistojen sekä  muiden yhteistyökumppaneiden tuottamat jatko-opintojaksot, joiden aiheet liittyvät tavalla tai toisella metsäklusteriin. Tohtorikoulun opiskelijoilla on oikeus osallistua näille kursseille joko yhteistyötohtorikoulujen kanssa sovittujen ehtojen mukaisesti tai yliopistojen välisen joustava opinto-oikeus (JOO) -sopimuksen puitteissa.

Kurssitarjotin jakautuu kahteen osaan: 1) Metsäklusterin tohtoriohjelman tuottamiin geneerisiin, monen tieteenalan opiskelijoille soveltuviin teemoihin ja 2) spesifisiin, tiettyihin pääaineesiin liittyviin opintoihin, joiden tuottajana ovat yliopistot ja muut tohtorikoulut.

Katso kaaviokuva kurssitarjottimesta

Kurssitarjotin sijaitsee Metsäklusterin tohtoriohjelman sähköisen kotiluokan (suljettu www-ympäristö tohtorikoulun opiskelijoille) yhteydessä.

Jatko-opintoihin sisällytettävät opintojaksot on aina sovittava jatko-opintojen ohjaajan kanssa ja jatko-opinnot on hyväksytettävä siinä yksikössä (tiedekunta/osasto), johon väitöstyö tehdään.

Geneeriset opinnot  
sisältävät osin orientoitumisvaiheen opintojaksoja: tieteen metodologiaa, tieteellistä kirjoittamista jne, mutta myös yleisiä metsäklusterin kilpailukyvylle oleellisia teemoja.

Geneeristen opintojen kurssikuvauksia:
Scientific Writing in English
Survey Research
Modelling and Design of Experiments
Creativity in Design and Process Operation
Innovation management
Decision support in process selection for wastewater treatment
REACH and CLP
LaTeX
Process Simulation

Artikkelinkirjoitusworkshop
verkkoympäristössä ja lähitapaamisissa 2010


Spesifiset opinnot  
Spesifisten opintojen kohtaan kurssitarjottimelle on koottu yhteistyöyliopistojen ja muiden tohtorikoulujen tarjoamia jatko-opintokursseja mahdollisimman kattavasti. Tämä helpottaa opiskelijan työtä siinä vaiheessa, kun hän etsii opintojaksoja suoritettaviksi oman pääaineensa ja väitösaiheensa mukaan.
Metsäklusterin tohtorikoulun opiskelijat saavat tietoa ja voivat osallistua osallistua  seuraavien yhteistyötohtorikoulujen kursseille:
GSForest
DPIEM
Bioregs
PaPSaT