Tulosta

YhteistyöseminaaritVäistä väitöstyön sudenkuopat!

Ryhmästä tukea ala- ja ylämäissä

Ohjelmassa järjestetään yhteistyöseminaareja, joissa väitöstöiden tekijät esittelevät omia väitösaiheitaan ja tutkimusongelmien pohjalta käydään keskustelua monialaisessa ryhmässä. Seminaareihin kutsutaan asiantuntija-alustajia puhumaan metsäklusterille tärkeistä teemoista.
Katso kaaviokuva yhteistyöseminaareista täältä.
Seminaareissa pureudutaan myös väitöstutkimuksen eri vaiheissa ilmeneviin yleisiin ongelmiin sekä syvennetään tieteellisen metodologian ja julkaisutoiminnan osaamista.


2012

26.-27.4. 2012
Kirjoitusputki
Artikkelin tai väitöskirjan fasilitoitua, täysipainoista kirjoittamista käytännössä.

13.4.2012 ja 23.4.2012  
Virtuaaliset luennot artikkelien ja väitöskirjan kirjoittamisesta

9.3.2012
Virtuaalinen tutkijatapaaminen 2/2012
teema: Yrityksessä tehdyn tutkimuksen tulosten julkaiseminen(asiantuntijavieras)

13.1.2012
Virtuaalinen tutkijatapaaminen 1/2012
teema: Vertaisuus voimavarana ohjauksessa,  Artikkelitietokanta(asiantuntijavieras)


2011

24.11.2011
Orientaatioseminaari opintojen alkuvaiheessa oleville
Ohjelma
25.11.2011
FCDP syysseminaari '11

16.9.2011
Virtuaalinen tutkijatapaaminen 3
teema: Lyhyesti tutkimuksesta - abstraktin kirjoittaminen, Yhteistyömahdollisuudet Uusiutuva Metsäteollisuus -osaamisklusterin kanssa (asiantuntijavieras)

23.6.2011
Virtuaalinen tutkijatapaaminen2  
teema: Katsaus Metsäklusterin tohtoriohjelman toimintaan tähän asti, nyt ja tulevaisuudessa; valmistumisen tukemisen systemaattiset menetelmät (vasta ilmestyneen kirjan pohjalta)

25.2.2011
Virtuaalinen tutkijatapaaminen  
teema: jatko-opintojen aikataulun tarkistus ja päivitys; miten tästä eteenpäin väitösprosessissa?

15.4.2011  
Bioeconomy (Biotalous)
Seminaariohjelma


2010
23.-24.9.2010
Future Solutions for Energy (Tulevaisuuden energiaratkaisut)
     23.9. FCGS syysseminaari '10
     24.9. Avoimen seminaarin ohjelma
    
19.5. 2010
Packaging Innovations (Pakkaustekniikan innovaatiot)
     Seminaariohjelma

2009
24.-25.9.2009
Wood Products (Puusta ja sen ainesosista valmistetut materiaalit)
yhteistyössä Metsäklusteri Oy:n Future Biorefinery -tutkimusohjelman kanssa.  
     Seminaariohjelma