Hitsaustuotanto ja laatu



Aihealue selvittää miten nivoa hitsausprosessi-, materiaalioppi- ja suunnittelutiedot yhteen tuottavaksi, taloudelliseksi ja laadukkaaksi hitsaustuotannoksi. Osallistuja pystyy tarkastelemaan hitsaustuotantoa teknis-taloudelliset näkökohdat huomioiden ja toimimaan SFS-EN ISO 3834 mukaisena hitsauskoordinoijana.

Keskeinen sisältö:
- hitsauksen tuottavuus, taloudellisuus ja laatu
- hitsauksen koordinointi standardin SFS-EN ISO 3834 mukaan
- hitsausohje (WPS) ja sen hyväksyntä
- hitsaustuotannon erityispiirteet eri teollisuuden aloilla