Nosta yrityksesi kansainväliseen kärkikastiin
Teollisuuden kansainvälistyessä ja kilpailun kiristyessä yritysten on keskityttävä yhä enemmän sekä toimintaansa että lopputulokseensa. Hitsauksen tuottavuus, taloudellisuus ja laatu yhdessä mahdollistavat kilpailukykyisen toiminnan edellytykset. Yrityksen on tarjottava erityisosaamista ja pystyttävä toimimaan verkostomaisesti niin kotimaassa kuin globaalistikin. Tuotteen ja tuotannon ohella hankintatoimen ja toimitusketjun hallinnalla on entistä merkittävämpi asema.

Kansainvälinen koulutus on elinehto Suomen hitsaavalle teollisuudelle. LUT tarjoaa International Institute of Weldingin (IIW) ja SHY:n valtuuttamaa, kansainvälistä hitsauskoordinoijan (IWE/IWT) koulutusta. Teollisuuden kilpailukyky ja sen parantaminen ovat teemoja, jotka kantavat läpi ohjelman. Ohjelman neljä aihealuetta - prosessit, materiaalit, suunnittelu sekä tuotanto - tähtäävät kaikki tähän päämäärään.

Osallistujat saavat alan uusimman tiedon ja heidän oma kilpailukykynsä kasvaa, kun he syventyvät omaan erikoisalaansa ja laajentavat näkemystään tuotannon kokonaisvaltaisen hallinnan ja koordinoinnin suuntaan. Luentojen, seminaarien ja harjoitusten lisäksi ohjelmassa tehdään mm. excursioita teollisuuteen. Luennoitsijoina on alan huippuja yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja teollisuudesta.

Menetelmät, materiaalit ja toimintatavat muuttuvat ja automaatio lisääntyy, mutta menestyminen on lopulta kiinni kuitenkin ihmisistä. Kouluttamalla henkilöstöäsi liität yrityksesi hitsausalan kansainväliseen kärkikastiin!

Professori Jukka Martikainen,  
Ohjelman akateeminen johtaja