LUT Leadership & Management - moduulien hinnatModuulin hinta sisältää:
- lähiopiskelupäivät
- sähköisen oppimisympäristön opintojen aikana
- luentomateriaalit (luentokalvot ja artikkelit) sähköisessä muodossa
- ryhmäharjoitukset
- harjoitustyöt ja niiden ohjauksen
- henkilökohtaisen opintojen ohjauksen ohjelman aikana
- luentopäivien kahvit ja lounaat
- opintosuorituksen kirjauksen Lappeenrannan teknillisen yliopiston opintorekisteriin    

Erilaisuuden johtaminen 1725 + alv 24 %
Asiantuntijaorganisaation johtaminen 1150 + alv 24 %


Itseopiskelukurssin hinta sisältää:    
- pääsyn sähköiseen oppimisympäristöön Moodleen (oikeudet voimassa 1/2 vuotta ilmoittautumisesta)  
- tehtävät Moodlessa sekä harjoitustyön ohjeistus ja palautuslinkit  
- harjoitustyön arvioinnin ja kommentit  
- opintosuorituksen kirjauksen LUT-yliopiston opintorekisteriin      
- moduulin jälkeen kotiin postitettavan opintosuoritusotteen  

Johtamistutkimuksen klassikot itseopiskelutoteutuksella Moodlen kautta suoritettavan verkkokurssin hinta on 400 + alv 24 %
Sustainable Strategy and Business Ethics itseopiskeluna Moodlen kautta suoritettavan verkkokussin hinta on 400 + alv 24 %

Opinnot laskutetaan moduulikohtaisesti. Moduulimaksu laskutetaan yhdessä erässä ennen ensimmäistä lähiopiskelupäivää. Lasku lähetetään ilmoittautumislomakkeessa mainitulle henkilölle tai organisaatiolle.