TkT, KTM Anne Kallio
Anne Kallio on innovaatiotoimisto Susinno Oy:n toimitusjohtaja sekä osallistavien prosessien ammattilainen. Väitöskirjansa Anne on tehnyt henkilöstölähtöisestä innovaatiotoiminnasta ja yksilön tiedon siirtymisestä organisaation tiedoksi. Ulkomaankokemusta Annella on Ranskasta, Yhdysvalloista ja Brasiliasta.  

Sydäntä lähellä olevia teemoja ovat läsnäolo työssä, vaikutusten arvioinnin ja evaluoinnin kehittäminen sekä leikillisyys.  


Twitter: @PlayfulExplorer
http://susinno.fi/tekijat/anne-kallio/
KTT Tapani FrantsiTapani Frantsi toimii johdon kehittäjänä omassa yrityksessään ja innovaatioasiantuntijana Susinno Oy:ssa. Johdon kehittäjänä Tapani on erikoistunut johtamiskäyttäytymisen arviointeihin ja itseohjauksen dynamiikkaan.  

Tutkimuksellinen mielenkiinto tällä seniorilla on kohdistunut diversiteettijohtamiseen. Tapani on väitellyt ikääntyvien johtajien uravalinnoista.