KATI 16 -täydennyskoulutusohjelman sisältöKATI 16 -ohjelman akateeminen laajuus on 75 opintopistettä. Ohjelman teemoja ovat strateginen johtaminen, organisaation uudistuminen sekä johtamistaidot ja HRM.  

Strateginen johtaminen
- Tietopääoman stateginen johtaminen
- Kasvustrategiat
- Kestävän kehityksen liiketoimintamallit
- Strateginen markkinointi

Organisaation uudistuminen
- Organisaation kehittäminen
- Tietojohtaminen innovaatiotoiminnassa
- Digitalisaatio
- Yrittäjyyden ulottuvuudet

Johtamistaidot ja HRM
- Leadership
- Muutosjohtaminen
- Strateginen henkilöstöjohtaminen