AsiantuntijaYliopisto-opettaja, DI Leena Tynninen

Analytiikka kustannusjohtamisessa -moduulin luennoitsija DI Leena Tynninen toimii yliopisto-opettajana LUT-yliopistossa, LUT School of Engineering Science:ssa.  

Hänen opetusalansa keskittyy johdon laskentatoimen eri osa-alueisiin, erityisenä vahvuusalueena on toimintolaskenta ja -johtaminen.  

Hänen tutkimuskohteitaan ovat:  
- Asiakaskannattavuus lyhyellä ja pitkällä aikavälillä  
- Toimintolaskenta ja -johtaminen