Innovaatio-  ja yrittäjyyskoulutus

Tavoitteena

- löytää ratkaisuja SOTE-alan tarpeisiin hyödyntäen paikkatietoa ja ICT-osaajia

- törmäyttää SOTE- ja ICT-alan toimijoita uusien tuote- ja palveluideoiden löytämiseksi

- tarjota koulutukseen osallistuville tukea ja välineitä liikeidean jalostamiseksi, tuote- ja palveluideoiden kehittämiseksi, liiketoimintamallin määrittämiseksi sekä verkostojen hyödyntämiseen ja yhteistyöhön


Kohderyhmä  

- ohjelmointikoulutuksen saaneet korkeasti koulutetut työttömät tai työttömyysuhan alaiset Etelä-Karjalan alueella
- yrittäjiksi aikovat sekä SOTE-alan yrittäjät tai yrittäjiksi aikovat Etelä-Karjalan alueella
- ICT- ja SOTE-alan yrittäjät ja yritysten henkilöstö, joilla on kiinnostusta karttasovellusten kehittämiseen ja/tai hyödyntämiseen.  

Ilmoittautuminen

Jos olet SOTE- tai ICT-yrittäjä, yrittäjäksi aikova tai ko. toimialojen yritysosallistuja, voit ilmoittautua moduulien nettisivuilla, joihin löydät linkit alla olevasta listasta tai kysy lisätietoja sari.valkeapaa@lut.fi

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistuminen maksutonta.


Koulutuksen sisältö ja aikataulu

Innovatiivisuus ja käytäntölähtöisiä innovaatiomenetelmiä
Asiantuntijat: KTT Tuija Oikarinen, LUT ja TtM Tuula Hämäläinen, Saimia
Ajankohta: tiistai 14.11.2017 klo 8 – 16
Paikka: LUT, Lappeenranta

Liikeidea ja sen kehittäminen
Asiantuntijat: KTT Markku Ikävalko, LUT ja TtM Tuula Hämäläinen, Saimia
Ajankohta: perjantai 9.3.2018 klo 12 - 16 ja perjantai 16.3.2018 klo 12 - 16
Paikka: LUT, Lappeenranta

Tuotekehitys - innovaatiosta tuotteeksi ja palveluksi
Asiantuntija: dosentti Kalle Elfvengren, LUT
Ajankohta: torstai 22.3.2018 klo 12 - 16 ja torstai 29.3.2018 klo 12 - 16
Paikka: LUT, Lappeenranta

Softatuotteiden ja SOTE-palveluiden liiketoimintamalli ja ansaintalogiikka
Asiantuntija: Tutkijaopettaja TkT Jouni Koivuniemi, LUT  
Ajankohta: perjantai 13.4.2018 klo 12 - 16 ja perjantai 27.4.2018 klo 12  - 16
Paikka: LUT, Lappeenranta

Kriittiset verkostot ja yhteistyö
Asiantuntijat: Tutkijaopettaja KTT Markku Ikävalko, LUT ja TtM Tuula Hämäläinen, Saimia
Ajankohta: torstai 3.5.2018 klo 12 - 16 ja tiistai 15.5.2018 klo 12 – 16
Paikka: LUT, Lappeenranta

Oman osaamisen myynti ja markkinointi
Asiantuntija: Aki Mähönen, Saimaan ammattikorkeakoulu
Ajankohta: keskiviikko 23.1.2019 klo 13-17 ja keskiviikko 30.1.2019 klo 13-17
Paikka: LUT, Lappeenranta

Tuotteiden ja palveluiden hinnoittelu
Asiantuntija: Aki Mähönen, Saimaan ammattikorkeakoulu
Ajankohta: torstai 24.1.2019 klo 13-17 ja torstai 31.1.2019 klo 13-17
Paikka: LUT, Lappeenranta


Koulutuksen sisältö, rakenne ja toteutustapa on suunnitteltu vuoden 2016 aikana tehdyn tarvekartoituksen ja keväällä 2017 järjestetyn törmäytystilaisuuden pohjalta.


Lisätietoja

Projektipäällikkö Sari Valkeapää, sari.valkeapaa@lut.fi tai  040 535 1935  
Koulutussihteeri Anne Kunttu, anne.kunttu@lut.fi tai 0400 802 024