Hankkeen eteneminen ja tuloksia

Hankkeessa tehtiin vuoden 2016 - 2017 aikana tarvekartoitus haastatellen SOTE- ja ICT-alan yrityksiä lähinnä Etelä-Karjalan alueella sekä järjestettiin verkostoitumisseminaari ko. toimialojen yrityksille ja muille hankkeen sidosryhmille.  

Marraskuun 2017 - toukokuun 2018 välisenä aikana järjestettiin Innovaatio- ja yrittäjyys- sekä Paikkatieto-ohjelmointikoulutukset. Koulutuksissa toteutettiin kaikkiaan 15 lähiopiskelupäivää sekä kaksi verkkokurssia. Ks. tarkemmin: Innovaatio- ja yrittäjyyskoulutus ja Paikkatieto-ohjelmointikoulutus.  

Paikkatieto-ohjelmointikoulutuksen aikana kehitettiin SiskO-mobiilisovellus SOTE-alan yritysten käyttöön ja se esiteltiin kohderyhmälle 15.5. järjestetyssä Verkostoitumisseminaarissa. Ks. esittely: SiskO

Toukokuussa päättyneiden koulutusten jatkoksi tarjottiin vielä vuoden 2019 alussa osallistujapalautteen perusteella kaksi uutta teemaa osana Innovaatio- ja yrittäjyyskoulutusta: Oman osaamisen myynti ja markkinointi sekä Tuotteiden ja palveluiden hinnoittelu.  

Hankkeen pilottikoulutukseen osallistui ICT-alan työttömiä sekä SOTE-alan yrittäjiä, yrittäjiksi aikovia sekä henkilöstöä. Työttömistä osallistujista kaksi työllistyi hankkeen aikana ja kaksi jatkoi opintojaan pilottikoulutuksen innoittamana. Paikkatieto-ohjelmointi-koulutukseen osallistuneet päivittivät omaa osaamistaan alan tuoreella erityisosaamisella, mikä vahvistaa heidän asemaansa työmarkkinoilla.  

SOTE-alan yrittäjäosallistujat vahvistivat innovaatio- ja yrittäjyysosaamistaan sekä vahvistivat verkostojaan ICT-alan osaajien kanssa, mikä jatkossa madaltaa kynnystä hyödyntää tietotekniikkaa oman työn ja yrityksen kehittämisessä yhteistyössä ICT-alan osaajien kanssa.  

Vuoden 2018 syksyn ja alkuvuoden 2019 aikana hankkeessa kirjoitettiin kaksi julkaisua sekä koulutusmalli hankkeessa saatujen kokemusten pohjalta.  

Hanke teki yhteistyötä mm. ESR-rahoitteisen HVK-hankkeen ja EEKOODI-hankkeen kanssa, joilla oli osittain samat kohderyhmät.  

Hanke päättyi 28.2.2019.  Hankkeen tuotoksia

Hankkeessa testattu ja kehitetty koulutusmalli.  


Artikkelit:


Mervi Hietasen artikkeli Suunta-verkkojulkaisussa (Saimaan Ammattikorkeakoulu)

Jiri Muston artikkeli: Designing a pedagogical independent online course_manuscript