Ohjelman jälkeen


  • Hahmotat hankintatoimen roolin osana yrityksen kestävää kilpailuetua

  • Pystyt analysoimaan oman yrityksesi hankintatoimen tilaa ja kehittämään sitä kohti strategista hankintatoimea

  • Osaat hyödyntämää tieteellisesti tutkittuja työkaluja hankintatoimen tehokkaassa hallinnassa ja kehittämisessä

  • Kykenet hyödyntämään toimitusverkostoja entistä tehokkaammin ja kehittämään sitä kautta koko yrityksesi liiketoimintaa

  • Pystyt analysoimaan ja hallitsemaan hankintoihin liittyviä riskejä

  • Osaat laatia ja kehittää yrityksesi hankintastrategiaa osana yrityksen kokonaisstrategiaa