Kokemuksia aiemmista Controllerin asiantuntijaohjelmistaModuulimallisuus mahdollisti minulle räätälöidyn kokonaisuuden

Työssäni tilintarkastusyhteisön hallintopäällikkönä teen tiivistä yhteistyötä taloushallinnon kanssa; yhdessä mm. laadimme vuosittaiset budjetit ja talousraportit johdon käyttöön. Erityisesti tätä tarkoitusta varten halusin syventää osaamistani ja löysinkin LUT:n tarjonnasta Controllerin asiantuntijaohjelman, jonka sisältö vastasi hyvin tarpeeseeni. Poimin ohjelmasta ne moduulit, jotka kiinnostivat minua erityisesti ja joista toivoin saavani lisää osaamista työtehtäviini. Ohjelman moduulirakenne mahdollisti tämän hienosti. Suoritin yhteensä viisi moduulia, joista muodostui minulle samalla sivuopinnot maisterin tutkintoon.

Opintojen myötä osaamiseni syventyi ja opin paljon uutta. Opiskelu työuran tässä vaiheessa oli erittäin kiinnostavaa ja antoisaa. Opittua oli helppo hyödyntää omissa työtehtävissä ja testata opittuja asioita käytännössä. Teoria toi ns. lihaa käytännön luiden ympärille ja antoi selkeämmän käsityksen siitä, miksi asiat tehdään niin kuin tehdään. Opiskelu toi mukanaan myös monia valaisevia ahaa-elämyksiä ja oli hienoa huomata, että omaa asiantuntijuuttaan voi edelleen kasvattaa ja vahvistaa.  

Opiskeleminen perhe- ja työelämän ohessa on haastavaa. Ennen opintoja kannattaa varmistaa, että perhe ja työnantaja tukevat opintoja. Kannattaa varautua siihen, että opinnot vievät paljon aikaa. Illat ja viikonloput kuluvat kirjojen sekä harjoitustehtävien ja –töiden parissa, joten oman ajan aikatauluttaminen on tärkeää.

Opiskelutoverit antavat myös paljon. Heidän kauttaan olen oppinut lähes yhtä paljon kuin luennoilla. On mielenkiintoista ja opettavaista kuulla, miten asioita hoidetaan eri organisaatioissa. Kaikkinensa aikuisopiskelu on avartavaa ja omia työtapoja uudistavaa. Olenkin jatkanut opintojani LUT:n KATI – Johtamisen täydennyskoulutusohjelmassa. Tavoitteenani on suorittaa tradenomin opintojani täydentävä maisterin tutkinto.

Tanja Häyrynen
Hallintopäällikkö
RSM Finland Oy

Sain kokonaan uuden näkökulman yritystoimintaan

Työtehtävieni laajentuessa huomasin selkeän osaamisvajeen, jonka paikkaamiseen Controllerin asiantuntijaohjelma sopi mainiosti. Ohjelma lähti liikkeelle perusteista ja kattoi koko yrityksen taloushallinnon. Käytännönläheinen laskeminen oli myös yksi merkittävä syy valintaani; perusteita väännettiin välillä jopa rautalangasta.

Ohjelmassa parasta oli kokonaan uuden näkökulman saaminen yritystoimintaan. Ennen ajattelin yritystoimintaa DI:n teknisestä näkökulmasta ja nyt erityisesti omistaja-arvoajattelu on syöpynyt mieleeni. Opettajien moderni ote miellytti minua ja opintojen laskutehtävät olivat suoraan sovellettavissa työelämään.

Voin suositella ohjelmaa myös kaikille insinööreille, jotka huomaavat tarvitsevansa työssään kattavaa näkemystä yritystaloudesta. Ohjelman avulla saavutat paremman kyvyn laskea asioita itse ja tulkita tuloksia syvällisemmin, mitä antaa ymmärryksen laajemmille kokonaisuuksille.

Lasse Konttinen
Analyysipäällikkö
Caruna Oy

Koulutus kasvattaa nälkää oppia lisää

Työelämän myllerrykset tarjosivat minulle tilaisuuden keskittyä opiskeluun muutaman kuukauden ajan täysipäiväisesti. Uraa voittopuolisesti rahoituksen tehtävissä oli takana jo pari vuosikymmentä ja olin pitkin matkaa tunnistanut osaamisessani päivitystarpeita laskentatoimen eri alueilta. Asetin tavoitteeni korkealle, ja heittäydyin innolla kirjanpidon ja tilipäätösten ajankohtaisiin sisältöihin.  
  
Omaan opiskelutyyliini sopivat erityisen hyvin harjoitustyöt. Niissä pääsin syvällisesti pohdiskelemaan case-yrityksen tilaa ja soveltamaan osaamistani sen analysoinnissa. Palattuani työelämään arvostin kovasti myös koulutuksen rytmitystä ja lähiopiskelun ajoittumista loppuviikkoon. Rahoituksen tehtävissäkin joutuu ottamaan toistuvasti kantaa kirjanpidollisiin asioihin, ja kokonaisvaikutuksia on ymmärrettävä. Voin ilokseni todeta että tietotasoni talousasioissa on parantunut koulutuksen myötä huomattavasti.

Päivi Väisänen  
Rahoitussuunnittelija
Lahden kaupunki

Haastavimmat jutut ovat usein palkitsevimpia

Yritysmaailma muuttuu, ja työni kirjanpidon tehtävissä on entistä vahvemmin osa koko yrityksen toiminnan ohjausta. Controllerin erikoistumisopinnot antoivat paitsi uusia valmiuksia tukea koko yrityksen kehitystä, myös lisää näkemystä alan kehityksestä. Muiden opiskelijoiden kanssa verkostoituessa kertyi arvokasta tietoa siitä, millaisia ratkaisuja muilla yrityksillä on käytössä. Oma ammatillinen näkemys ja itseluottamus kasvoivat koulutuksen aikana, ja osaan arvioida esimerkiksi tarjolla olevia ulkoistetun taloushallinnon ratkaisuja aiempaa paremmin.

Työurallani olen kokenut tarvetta osaamisen päivittämiseen jossain määrin jatkuvasti, ja noin kymmenen vuoden välein olen tarttunut johonkin laajempaan koulutuskokonaisuuteen. Opintojen alussa kesti taas hetken tunnistaa ja muistaa omat vahvuuteni oppijana, ja ajankäyttö oli kiistämättä välillä haasteellista. Kun muistaa olla armollinen itselleen ja raivata ajatuksilleen tilaa jäsentyä, laajentunut asiantuntemus palkitsee kyllä vaivan.

Teija Pimiä
Kirjanpitäjä
Lahti Energia Oy

Yritykseni kannalta tärkeintä osaamista

Valitsin Controllerin erikoistumisopinnot puhtaasti tarpeen pohjalta; toimitusjohtajana vastaan yrityksen taloudesta. Yrityksemme on ollut viime vuosina voimakkaassa muutoksessa ja erityisesti tässä tilanteessa asiantuntijaohjelma oli tärkeämpi aihealue kuin muut. Jos yrityksen taloutta ei saada pysymään ojennuksessa, muullakaan tiedolla ei tee mitään.  

Suoritin Controllerin sivuainekokonaisuutena KATI 10 -täydennyskoulutusohjelmaan. Opiskelu oli hyvin tehokasta: yhdessä pitkässä päivässä opittiin paljon, mikä sopi hyvin työssäkäyvälle. Pidin arvokkaana lisänä osallistujaryhmää, johon kuului henkilöitä hyvin erilaisista työtehtävistä. Heidän kommenttinsa ja keskustelu olivat iso osa opiskelun annista. On tärkeää, että myös yrityksen muut työntekijät kuin taloushallinto ymmärtävät taloutta, mutta myös päinvastoin: talousihmisten tulee ymmärtää bisnestä.  

Harri Numminen  
Kauppias, toimitusjohtaja  
Trekki Oy  

Sain uuden työpaikan koulutuksen ansiosta

Tavoitteenani oli päivittää ammattitaitoani, mutta myös hankkia näyttöä olemassa olevasta osaamisestani. Merkonomin tutkintoni on suoritettu jo vuosia sitten, joten oli aika tarkistaa, että asiat ovat edelleen hallussa. Halusin myös kokeilla, vieläkö tämänikäinen oppii - ja kyllä oppii. Tämä on työnantajan kannalta tärkeää ja teki itsetunnolle hyvää.  

Kävin koko asiantuntijaohjelman, koska en halunnut jättää mitään mielenkiintoisista moduuleista pois. Ohjelman aikana sain työpaikan, johon olin jo kerran aikaisemmin hakenut ja jäänyt valitsematta. Nyt sain palautetta siitä, että koulutukseen osallistuminen oli olennainen asia, joka ratkaisi asian tällä kertaa hyväkseni.  

Perusasioiden kertaaminen oli tosi hyödyllistä. Koulutus auttoi myös ymmärtämään taloustiedon käyttäjiä, mikä on hyvä, koska kirjanpitäjän työni sisältää paljon neuvontaa. Usein ajattelee tekevänsä työtään lähinnä viranomaisia varten, mutta ohjelman aikana avautui toinen puoli asiasta: miten tärkeää laskentatoimi on yrityksen omien toimintojen kannalta.  

Anne Tuovinen  
Kirjanpitäjä  
Faba osk  

Koulutus johti toiseen

Tradenomiksi valmistumisestani oli kulunut kymmenisen vuotta, ja etsin itselleni sopivaa täydennyskoulutusta. Vertailin eri vaihtoehtoja ja päädyin suorittamaan yksittäisen rahoitukseen liittyvän pienen kokonaisuuden Lappeenrannan teknillisen yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskuksen tarjoamasta moduulivalikoimasta. Olin tyytyväinen ja positiivinen kokemus kannusti jatkamaan opiskelua pidemmässä Controller -ohjelmassa.  

Myös se päätös kannatti. Jo ensimmäisellä luennolla huomasin, että istun oikeassa paikassa. Kokonaisuus oli hyvä, juuri aikuisopiskelijan tarpeisiin tehty paketti, ja selvästikin suunniteltu aiempia kokemuksia hyödyntäen. Tunneilla heräteltiin ajattelemaan uudella tavalla ja sieltä löytyi paljon asioita, ideoita sekä vinkkejä, joita olen voinut soveltaa paitsi työssäni business controllerina myös omassa sijoitusharrastuksessani. Harjoituksissa mietittiin yritysten oikeita ongelmia ja etsittiin niihin ratkaisuja, ja kun vielä osan harjoitustöistä pystyi tekemään omalle yritykselle, opinnoista hyötyi myös työnantaja.  

Käytännön järjestelyt sujuivat hyvin, ja sähköinen oppimisympäristö Venla oli paitsi helppokäyttöinen myös hyvä yhteydenpitokanava koko opiskelijaporukan kesken. Lahteen oli aina mukava lähteä. Erinomainen opiskelijaporukka ja mahdollisuus verkostoitua olikin mukava bonus.    

Sanoisinkin, että jos valmistumisesta on aikaa ja kaipaa täydennystä osaamiseen, niin kannattaa tarttua toimeen ja hakeutua täydennyskouluttautumaan. Itse päätin vielä jatkaa opiskelua LUTin Koulutus- ja kehittämiskeskuksen KATI 11 –ohjelmassa. Kuten niin moni muukin opiskelijaporukastamme.  
  
Mikael Venäläinen  
Business Controller  
Andritz Oy  

Kipinä syttyi uusissa tehtävissä

Minulla kipinä lisäkoulutukseen syttyi siirryttyäni työelämässä uusiin tehtäviin, jolloin koin tarpeelliseksi vahvistaa sisäisen laskennan osaamistani. Vaikka olin jo aiemmin täydentänyt omaa pohjakoulutustani laskentatoimen yo-merkonomin tutkintoa KLT-tutkinnolla, koin tarvitsemani ihan uudenlaista osaamista.  

Lappeenrannan teknillisen yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskuksen järjestämä Controllerin erikoistumisopinnot –ohjelma osoittautui sisällöltään loistavaksi kokonaisuudeksi ja opintojen käytännön järjestelyt oli räätälöity hyvin. Näin opiskelun sovittaminen työelämän aikatauluihin oli helppoa.  

Itselläni on pitkä, yli 13 vuoden työhistoria tilitoimistossa, ja voin hyvin suositella tätä koulutusta kaikille tilitoimistossa toimiville henkilöille. Koulutus antaa valmiuksia laajentaa palvelutarjontaa perinteisestä ulkoisesta laskennasta (kirjanpito) aidosti asiakasyrityksille lisäarvoa tuovaan sisäisen laskennan kehittämiseen ja esimerkiksi vuokratalousjohtaja-konseptin kehittämiseen sekä liikkeenjohdon sparraukseen.  

Koulutus tukee myös hyvin nykypäivän työelämän tarpeita ja ylläpitää oppimisvalmiuksia koko työuran ajan. Mielestäni hyvä juttu on myös se, että Controllerin erikoistumisopinnot ja sen moduulit ovat hyödynnettävissä mahdollisissa jatko-opinnoissa.  
  
Tuulia Halmesarka  
controller, KLT  
Masa-Trade Oy  

Opiskele - se kannattaa

Koulutukseltani olen vanha ekonomi ja työskentelen Lahden kaupungin konsernipalveluissa maksupalvelut-osastolla. Vastaan siellä rahoituksesta, sijoituksista ja maksuliikenteestä. Työpaikaltani oli jo useampi henkilö hankkinut täydennyskoulutusta – ja kun positiivisia kokemuksia ja taustatietoa oli, päätin myös itse hakea esimieheni tuella päivitystä osaamiseeni. Menin ensin Päijät-Hämeen kesäyliopiston kautta rahoituksen kurssille. Se oli mielenkiintoinen ja koin, että opinnoista oli todella hyötyä. Näin päätös jatkaa LUTin Koulutus- ja kehittämiskeskuksen Controllerin erikoistumisopinnoissa oli helppo.  

Päätös ryhtyä aikuisopiskelijaksi on kannattanut. Controllerin opinnot oli mielenkiintoinen ja antoisa kokonaisuus, jossa jokainen osio tuki toisiaan. Opinnot antoivat paljon viimeisintä tietoa, jota olen voinut käyttää päivittäisessä työssäni. Se, että kyseessä on yliopistollinen koulutus, antaa myös mahdollisuuden hyödyntää opintoja mahdollisissa jatko-opinnoissa. Myös eri yrityksistä tullut opiskelijaporukka antoi lisäarvoa. Käytännön esimerkeistä sai paljon irti. Itse opiskelin peruspakettia enemmän ja suoritinkin Controllerin opinnoista kaikki tarjotut moduulit.  

Myös itse opiskelu ja opinnot sujuivat hyvin – vaikka välillä vähän rankkaa olikin. Olenkin jo suositellut näitä opintoja jokaiselle, joka vain on suostunut kuuntelemaan. Näkisin, ettei ikä ole este, vaikka moni nuoremmistakin jo sanoo olevansa liian vanha opiskelemaan. Täytän itse kohta 60 vuotta ja kokemuksesta voin todeta, että myös vanhempana oppii siinä missä muutkin. Välillä vähän paremminkin.  

Tuija Jäkälä  
rahoituspäällikkö  
Lahden kaupungin konsernipalvelut  
Hallinto- ja talouspalvelut, maksupalvelut