Talouden ymmärrystä vaaditaan laajaltiOrganisaation eri toimintoja yhdistää niin sanottu rahan kieli, jota erityisesti ylin johto käyttää. Niin kirjanpidon tuottamassa tilinpäätöksessä kuin kustannuslaskelmissa nähdään muun muassa myynnin, tuotannon, hankintatoimen, johtamisen ja kehittämisen vaikutukset. Menestyäkseen yhä kovenevassa kilpailussa tuotteista tai palveluista aiheutuvien kustannusten vaikutukset kannattavuuteen on ymmärrettävä tuote-, asiakas- ja yritystasolla. Rajallisten taloudellisten resurssien takia erilaisia hankkeita täytyy pystyä perustelemaan kannattavuuslaskelmilla.  

Organisaatioihin rekrytoidaan henkilöstöä, jonka koulutustaustat ovat hyvin vaihtelevia. Kun kyvykkäät yksilöt etenevät työurallaan, he joutuvat ymmärtämään myös talouden lainalaisuuksia. Tilinpäätöksen ja sen muodostumisen sisäistäminen auttaa ymmärtämään jokapäiväisten reaalimaailman tapahtumien vaikutuksia organisaation kannattavuuteen ja taloudelliseen asemaan. Tämä ymmärrys parantaa myös mahdollisuuksia vähentää taantuman negatiivisia vaikutuksia organisaation toiminnalle.  

Koulutuksessa hyödynnetään osallistujien erilaisia kokemustaustoja ja organisaatioiden käytäntöjä. Erilaisuudesta voi löytää ideoita ja toimintamalleja osallistujien oman organisaation kehittämiseen. LUT-yliopiston vahva osaaminen takaa osallistujille kattavan yliopistotasoisen kokonaisuuden.  

TkT Antero Tervonen  
Ohjelman akateeminen johtaja