HinnatControllerin asiantuntijaohjelman (36 op) kokonaishinta on 5 500 € + alv 24 % (vuonna 2017). Kokonaishinta on voimassa ohjelman alkamiseen saakka, sen jälkeen noudatetaan moduulihinnoittelua.
  
Ohjelman hinta sisältää:
- 25 lähiopiskelupäivää  
- sähköisen oppimisympäristön ohjelman aikana  
- luentomateriaalit sähköisessä muodossa
- harjoitustyöt ja niiden ohjauksen  
- tentit  
- opintosuorituksen kirjauksen Lappeenrannan teknillisen yliopiston opintorekisteriin  
  
Ohjelma laskutetaan kahdessa erässä, joista ensimmäinen erä ohjelman alkaessa ja toinen erä ohjelman aikana. Lasku lähetetään ilmoittautumislomakkeessa mainitulle henkilölle tai organisaatiolle.  
  
Ohjelman opintoja on myös mahdollista suorittaa erillisinä moduuleina.   
Yksittäisten moduulien hinnat ovat vuonna 2017
- Yrityksen kirjanpito 1 050 € + alv
- Kustannusjohtaminen yrityksessä 1 050 € + alv
- Näkökulmia kirjanpitoon ja tilinpäätökseen 850 € + alv
- Strateginen päätöksenteko ja laskentatoimi 850  € + alv
- Analytiikka kustannusjohtamisessa 850 € + alv
- Yrityksen rahoitus 1 050 € + alv
- Tilinpäätösanalyysi 1 050 € + alv

Mikäli valitset yksittäisistä moduuleista 5 - 7 moduulia ja ilmoittaudut niihin kerralla, myönnämme kokonaishinnasta 10 % alennuksen.