Ohjelman jälkeen osaat


  • Tuottaa, analysoida ja hyödyntää päätöksenteossa tarvittavaa taloudellista informaatiota.

  • Sisäistää ja suunnitella tilinpäätöksen ja sen muodostumisen eri yritysmuuodoissa.