Controllerin asiantuntijaohjelman sisältö ja aikatauluControllerin asiantuntijaohjelma (ilman valinnaista moduulia Konsernilaskennan ja IFRS:n erityiskysymykset) 36 opintopistettä. Contollerin asiantuntijaohjelma sisältäen kaikki moduulit 42 opintopistettä.
Kunkin otsikon kautta pääset tutustumaan moduulin sisältöön tarkemmin.  

Yrityksen kirjanpito 6 op


Luennoitsija: yliopisto-opettaja, TkT Antero Tervonen, LUT
Neljä lähiopiskelupäivää Lahdessa syksyllä 2021

Kustannusjohtaminen yrityksessä 6 op


Luennoitsija: yliopisto-opettaja, TkT Tiina Sinkkonen, LUT
Neljä lähiopiskelupäivää Lahdessa syksyllä 2021

Konsernilaskennan ja IFRS:n avainasiat 6 op


Luennoitsija: tutkijatohtori, KTT Timo Leivo, LUT
Neljä lähiopiskelupäivää Lahdessa syksyllä 2021

Strateginen päätöksenteko ja laskentatoimi 3 op


Luennoitsija: yliopisto-opettaja, DI Leena Tynninen, LUT
Kaksi lähiopiskelupäivää Lahdessa keväällä 2022

Kirjanpidon erityiskysymykset ja verosuunnittelu 6 op


Luennoitsija: yliopisto-opettaja, TkT Antero Tervonen, LUT
Neljä lähiopiskelupäivää Lahdessa keväällä 2022

Tilinpäätöksen analysointi 6 op


Luennoitsija: yliopisto-opettaja, TkT Antero Tervonen, LUT
Lähiopiskelupäivät: 28. - 29.8. ja 11. - 12.9.2020 sekä ryhmäkohtainen välinäyttö 25.9.2020 Lahdessa

Analytiikka kustannusjohtamisessa 3 op


Luennoitsija: yliopisto-opettaja, DI Leena Tynninen, LUT
Lähiopiskelupäivä: 30.10. ja 6.11.2020 Lahdessa

Yrityksen rahoitus 6 op


Luennoitsija: tutkijatohtori, KTT Timo Leivo
Lähiopiskelupäivät: 27. - 28.11. ja 11. - 12.12.2020 Lahdessa

Voit opiskella ohjelman kokonaisuutena tai poimia siitä itsellesi parhaiten sopivat moduulit. Voit täydentää opintojasi muiden täydennyskoulutusohjelmiemme moduuleilla tai rakentaa eri ohjelmien moduuleista tarpeitasi parhaiten palvelevan kokonaisuuden.