Controllerin asiantuntijaohjelman sisältö ja aikatauluTäydennyskoulutusohjelmaan kuuluvat seuraavat kahdeksan moduulia, yhteensä 36 opintopistettä. Kunkin otsikon kautta pääset tutustumaan moduulin sisältöön tarkemmin.  

Yrityksen kirjanpito 6 op


Luennoitsija: professori, KTT Pasi Syrjä, LUT
Lähiopiskelupäivät 4 kpl Lahdessa v. 2019.

Kustannusjohtaminen yrityksessä 6 op


Luennoitsija: yliopisto-opettaja, TkT Tiina Sinkkonen, LUT
Lähiopiskelupäivät: 4 kpl Lahdessa v. 2019.

Näkökulmia kirjanpitoon ja tilinpäätökseen 3 op


Luennoitsija: yliopisto-opettaja, TkT Antero Tervonen, LUT
Lähiopiskelupäivät: 3 kpl Lahdessa v. 2019

Strateginen päätöksenteko ja laskentatoimi 3 op


Luennoitsija: yliopisto-opettaja, DI Leena Tynninen, LUT
Lähiopiskelupäivät: 2 kpl Lahdessa v. 2019.

Analytiikka kustannusjohtamisessa 3 op


Luennoitsija: yliopisto-opettaja, DI Leena Tynninen, LUT
Lähiopiskelupäivä: 1 päivä Lahdessa v. 2019.

Yrityksen tilinpäätös ja verosuunnittelu 3 op


Luennoitsija: professori, KTT Pasi Syrjä, LUT
Lähiopiskelupäivät: 3 päivää Lahdessa v. 2019.

Yrityksen rahoitus 6 op


Luennoitsija: Tutkijatohtori, KTT Timo Leivo
Lähiopiskelupäivät: 4 päivää Lahdessa v. 2020

Tilinpäätöksen analysointi 6 op


Luennoitsija: yliopisto-opettaja, TkT Antero Tervonen, LUT
Lähiopiskelupäivät: 20. - 21.4. ja 4. - 5.5.2018 sekä ryhmäkohtainen välinäyttö (1 h) 18.5. tai 19.5.2018 Lahdessa


Voit opiskella ohjelman kokonaisuutena tai poimia siitä itsellesi parhaiten sopivat moduulit. Voit täydentää opintojasi muiden täydennyskoulutusohjelmiemme moduuleilla tai rakentaa eri ohjelmien moduuleista tarpeitasi parhaiten palvelevan kokonaisuuden.