Controllerin asiantuntijaohjelman sisältö ja aikatauluControllerin asiantuntijaohjelma (ilman valinnaista moduulia Konsernilaskennan ja IFRS:n erityiskysymykset) 36 opintopistettä. Contollerin asiantuntijaohjelma sisältäen kaikki moduulit 42 opintopistettä.
Kunkin otsikon kautta pääset tutustumaan moduulin sisältöön tarkemmin.  

Yrityksen kirjanpito 6 op


Luennoitsija: yliopisto-opettaja, TkT Antero Tervonen, LUT
Lähiopiskelupäivät: 13. - 14.9. ja 27. - 28.9.2019 Lahdessa

Kustannusjohtaminen yrityksessä 6 op


Luennoitsija: yliopisto-opettaja, TkT Tiina Sinkkonen, LUT
Lähiopiskelupäivät: 8. - 9.11. ja 22. - 23.11.2019 Lahdessa

Konsernilaskennan ja IFRS:n avainasiat 6 op


Luennoitsija: tutkijatohtori, KTT Timo Leivo, LUT
Lähiopiskelupäivät: 29. - 30.11. ja 13. - 14.12.2019 Lahdessa

Strateginen päätöksenteko ja laskentatoimi 3 op


Luennoitsija: yliopisto-opettaja, DI Leena Tynninen, LUT
Lähiopiskelupäivät: 24.1. ja 8.2.2020 Lahdessa

Kirjanpidon erityiskysymykset ja verosuunnittelu 6 op


Luennoitsija: yliopisto-opettaja, TkT Antero Tervonen, LUT
Lähiopiskelupäivät: 6.3., 13. - 14.3. ja 28.3.2020 Lahdessa

Tilinpäätöksen analysointi 6 op


Luennoitsija: yliopisto-opettaja, TkT Antero Tervonen, LUT
Lähiopiskelupäivät: 17. - 18.4. ja 24. - 25.4.2020 sekä ryhmäkohtainen välinäyttö 8.5.2020 Lahdessa

Analytiikka kustannusjohtamisessa 3 op


Luennoitsija: yliopisto-opettaja, DI Leena Tynninen, LUT
Lähiopiskelupäivä: 18.9. ja 3.10.2020 Lahdessa

Yrityksen rahoitus 6 op


Luennoitsija: tutkijatohtori, KTT Timo Leivo
Lähiopiskelupäivät: 6. - 7.11. ja 20. - 21.11.2020 Lahdessa

Voit opiskella ohjelman kokonaisuutena tai poimia siitä itsellesi parhaiten sopivat moduulit. Voit täydentää opintojasi muiden täydennyskoulutusohjelmiemme moduuleilla tai rakentaa eri ohjelmien moduuleista tarpeitasi parhaiten palvelevan kokonaisuuden.