Timo Suortamo
toimitusjohtaja
AJT-Works Oy

Puolueeton ja vahva tietopaketti


Yrityksemme on erikoistunut ohutlevyalan koneisiin ja laitteisiin sekä niiden ohjelmistoihin. Vaikka elämme vielä 2D-maailmassa, uskomme tulevaisuudessa myös 3D-tulostuksen olevan osa liiketoimintaamme. Siksi nyt oli oikea aika hakea koulutuksesta ideoita ja ajatuksia siitä, mitä 3D-tulostus voisi tuoda yrityksellemme.  

Olin kuullut LUT:sta paljon hyvää: että opetus on korkeatasoista ja että yliopistolaiset ovat perusteellisia kaikessa, mitä tekevät. Olin tutustunut työni kautta myös LUT:n laserosaamiseen. Siksi oli luonnollista katsoa LUT:n tarjontaa, kun 3D tuli yrityksessämme ajankohtaiseksi.

Sain koulutuksesta juuri sen, mitä menin hakemaankin. Kyseessä oli vahva tietopaketti 3D-tulostuksesta, joka oli suunniteltu hyvin. Etätehtävät perustuivat siihen, mitä lähiopetuksessa käytiin läpi. Meitä siis valmistettiin itsenäiseen opiskeluun, mikä ei ole itsestäänselvyys kaikessa opiskelussa.  

Arvostan sitä, että koulutus antoi puolueettoman kuvan 3D-tulostuksesta. Internetistähän löytyy paljon tietoa, mutta nyt tiedän, mitkä 3D-tulostuksen mahdollisuudet oikeasti ovat.


Jouni Mäkelä
Osastopäällikkö
Stresstech Oy

Vastaavaa koulutusta ei muualta löydy


Toimin laadunvalvontalaitteistoja valmistavan yrityksemme tuotannon esimiehenä ja vastaan osaltani antureidemme tuotekehityksestä. Meillä käytetään 3D-tulostusta jo joidenkin komponenttien valmistuksessa, mutta halusin oppia lisää, sillä uskon 3D-tulostuksen voivan antaa paljon antureiden tuotekehitykseen.  

Halusin päivittää tietoni 3D-tuloksesta tähän päivään, sillä ala kehittyy todella nopeasti. Kymmenen vuotta sitten opiskeluaikana saadut tiedot ovat jo osittain vanhentuneet. 3D-tulostuksesta hypetetään nykyään paljon. Halusin tietää, mihin se ihan oikeasti pystyy.  

3D-koulutusta etsiessäni löysin LUT:n koulutuksen. Vastaavanlaista kokonaisuutta ei muualla ole. LUT:n kouluttajat olivat todella ammattitaitoisia. He osasivat opettaa maanläheisesti vaikeitakin asioita.  

3D-tulostusta kannattaa opiskella, sillä se on monelle alalle iso juttu tulevaisuudessa. Se on menetelmänä vaikea ja haastava, mutta sillä voi tehdä asioita, joihin perinteiset valmistusmenetelmät eivät pysty. 3D-tulostus tulee olemaan tietynlaisten tuotteiden valmistuksessa iso etu.  

3D-tulostuksen perusteet - koulutuksen osallistujien kokemuksia

”Koska tietoni 3D-tulostuksesta ennen kurssia olivat vähäiset, sain kurssilta hyvin perusteellisen tietopaketin 3D-tulostuksesta. Lisäävän valmistuksen prosessissa käytettävien tekniikoiden runsas määrä oli yllätys.”

”Kurssi selkeytti omia ajatuksiani ainetta lisääviä valmistusmenetelmiä kohtaan.”

”Kokonaisuudessaan kurssi oli hyvä paketti, koin sen hyödylliseksi ja suosittelisin kurssia muillekin.”

”Tiesin, että tekniikoita oli erilaisia ja materiaalikirjo on laaja, mutta se millä tekniikalla mitäkin materiaalia voidaan hyödyntää ja mitä varsinaista eroa tekniikoilla oli, oli minulle ennen kurssia melko epäselvää. Kurssi auttoi valtavasti tämän laajan kokonaisuuden
hahmottamisessa ja luokittelussa niin, että nyt aihetta on huomattavasti helpompi lähestyä pienissä palasissa sen sijaan että yrittäisin ajatella koko laajaa lisäävän valmistuksen
kenttää”

”Kurssilla käyty terminologia ja tekniikoiden luokittelu 7 eri kategoriaan auttoi valtavasti tämän asian hahmottamisessa ja oli yksittäisenä asiana ehkä kaikkein suurin ’valaistumisen’
paikka minulle.”

”Yksi oivalluksen paikka minulle kurssilla oli myös tukirakenteet ja niiden suunnittelu. En ollut aikaisemmin kunnolla ymmärtänyt niiden tärkeyttä mutta kurssin avulla ymmärsin, miten olennaisessa roolissa ne ovat sekä prosessin että valmistettavan kappaleen kannalta.”

”Huvitusta herättää se taso, jolla armoitettuna mediaseuraajana olen seurannut tapahtumia aiheen ääreltä ja nyt kurssin jälkeen ja syvemmälle edelleen uppoutuneena ymmärrän kuinka vähän olen ymmärtänytkään lopulta.”

”Kurssilta sain myös erittäin tervetullutta informaatiota tolkullisiksi seurattaviksi lähteiksi.”