AsiantuntijatProfessori, TkT Antti Salminen

3D-tulostuksen perusteet -moduulissa asiantuntijana toimii professori, tekniikan tohtori, IWE Antti Salminen.  

Hänen osaamisalueitaan ovat mm.
- 3D-tulostuksen teknologiat ja laitteet
- 3D-tulostamisen soveltaminen
- lasertyöstö
- laserhitsaus, lisäaineellinen laserhitsaus
- pitkä kokemus aikuiskouluttajana
- Suomen Pikavalmistusyhdistys - FIRPA Finnish Rapid  
   Prototyping Association hallituksen jäsen

Tutkija, TkT Heidi Piili

3D-tulostuksen perusteet -moduulissa asiantuntijana toimii tekniikan tohtori Heidi Piili.

Hänen osaamisalueitaan ovat mm.
- lasertekniikan sovelluksista leikkaus, hitsaus ja kaiverrus, erilaisille materiaaleille, kuten paperi, muovi ja metalli.  
- 3D-tulostuksen teknologiat ja laitteet

Julkaisuun Näkökulmia 3D-tulostuksen opetukseen ja koulutukseen, kopioi osoite: http://www.doria.fi/handle/10024/116094