Timo Suortamo

toimitusjohtaja
AJT-Works Oy  

Puolueeton ja vahva tietopaketti

Yrityksemme on erikoistunut ohutlevyalan koneisiin ja laitteisiin sekä niiden ohjelmistoihin. Vaikka elämme vielä 2D-maailmassa, uskomme tulevaisuudessa myös 3D-tulostuksen olevan osa liiketoimintaamme. Siksi nyt oli oikea aika hakea koulutuksesta ideoita ja ajatuksia siitä, mitä 3D-tulostus voisi tuoda yrityksellemme.  

Olin kuullut LUT:sta paljon hyvää: että opetus on korkeatasoista ja että yliopistolaiset ovat perusteellisia kaikessa, mitä tekevät. Olin tutustunut työni kautta myös LUT:n laserosaamiseen. Siksi oli luonnollista katsoa LUT:n tarjontaa, kun 3D tuli yrityksessämme ajankohtaiseksi.

Sain koulutuksesta juuri sen, mitä menin hakemaankin. Kyseessä oli vahva tietopaketti 3D-tulostuksesta, joka oli suunniteltu hyvin. Etätehtävät perustuivat siihen, mitä lähiopetuksessa käytiin läpi. Meitä siis valmistettiin itsenäiseen opiskeluun, mikä ei ole itsestäänselvyys kaikessa opiskelussa.  

Arvostan sitä, että koulutus antoi puolueettoman kuvan  
3D-tulostuksesta. Internetistähän löytyy paljon tietoa, mutta nyt tiedän, mitkä 3D-tulostuksen mahdollisuudet oikeasti ovat.Jouni Mäkelä

osastopäällikkö
Stresstech Oy

Vastaavaa koulutusta ei muualta löydy

Toimin laadunvalvontalaitteistoja valmistavan yrityksemme tuotannon esimiehenä ja vastaan osaltani antureidemme tuotekehityksestä. Meillä käytetään 3D-tulostusta jo joidenkin komponenttien valmistuksessa, mutta halusin oppia lisää, sillä uskon 3D-tulostuksen voivan antaa paljon antureiden tuotekehitykseen.  

Halusin päivittää tietoni 3D-tuloksesta tähän päivään, sillä ala kehittyy todella nopeasti. Kymmenen vuotta sitten opiskeluaikana saadut tiedot ovat jo osittain vanhentuneet. 3D-tulostuksesta hypetetään nykyään paljon. Halusin tietää, mihin se ihan oikeasti pystyy.  

3D-koulutusta etsiessäni löysin LUT:n koulutuksen. Vastaavanlaista kokonaisuutta ei muualla ole. LUT:n kouluttajat olivat todella ammattitaitoisia. He osasivat opettaa maanläheisesti vaikeitakin asioita.  

3D-tulostusta kannattaa opiskella, sillä se on monelle alalle iso juttu tulevaisuudessa. Se on menetelmänä vaikea ja haastava, mutta sillä voi tehdä asioita, joihin perinteiset valmistusmenetelmät eivät pysty. 3D-tulostus tulee olemaan tietynlaisten tuotteiden valmistuksessa iso etu.  Poimintoja asiakaspalautteista:


”Paneuduimme hyvin 3D-mallin suunnitteluun, eri tiedostomuotoihin ja niiden muokkaamiseen ja ominaisuuksiin.Eri tiedostomuotojen ymmärtäminen tuntuu välillä haasteelliselta. Eikö olisi yksinkertaisempaa, jos tiedostomuotoja olisi vain pari.”

”Muutenkin asiaa oli niin paljon, että kaiken ymmärtäminen ja sisäistäminen vie aikaa. On hyvä, että voin kerrata asioita Moodlessa olevasta luentomateriaalista.”

”Koko 3D tulostukseen tutustumisen ongelmana olen kokenut puolueettoman tiedonsaannin.”

”Ainakin itse koen tärkeäksi oman jäsentelyn kannalta ymmärtää paremmin, mitä hyviä ja mitä huonoja puolia missäkin tekniikassa on ja mihin mitäkin tekniikkaa kannattaa käyttää.”

”Parametrit ja niiden monimuotoisuus -osio oli todella mielenkiintoisia. Uskon, että niiden kautta löytyisi sen perimmäinen ymmärrys prosessista, joka lopulta auttaisi ehkä myös arvioimaan eri materiaalien käyttäytymistä. Eli jos ymmärtäisi parametrit ja niiden vaikutuksen ja toisaalta eri materiaalien käyttäytymisen, voisi teoriassa ennakoida myös eri materiaalien käyttäytymistä 3D-tulostuksessa.”

”Toisen päivän alkuun PBF-tekniikan laitteistojen rakenne, parametrit ja niiden vaikutus oli kurssin parasta antia. Se oli asiatasoltaan niin paneutunutta ja yksityiskohtaista, että se
kuuluisi jokaisen edes asiasta kiinnostuneen tai laitteiston hankintaa jossain vaiheessa harkitsevan perustietoihin.”