KokemuksiaOsallistujapalautteesta poimittuja:

"Ennakointiprosessityökalut ovat hyvät ja helposti käytäntöön omaksuttavia."

"Kokonaisuutena erittäin hyvä."

"Sain uusia hyviä työkaluja ja ideoita projektien toteuttamiseen ja arviointiin."

"Sain ymmärrystä koko organisaation käyttämiseen, ja löysin tapoja tutkia asiaa ja johtaa muutosta."

"Kiitos videoista! Videot ovat erinomainen tapa oppia ja opiskella - voi katsoa silloin kun sopii ja niin monta kertaa kuin haluaa. Lisäksi opiskelu on paikasta riippumatonta."


Osallistujakommentteja:

Ikkunat maailmaan avautuivatDigitaaliset ratkaisut ja niihin liittyvä innovaatiotoiminta ovat olleet keskeinen osa työtäni jo pidemmän aikaa. Perehdyin mahdollisuuksiin kasvattaa osaamistani innovaatioiden johtamisessa, ja LUT:n tarjoama kokonaisuus vaikutti kattavalta. Valintaani helpottivat myös kollegan kokemukset LUT:n ilmapiiristä ja opetuksen toteuttamisesta – sisällöt ja aikataulut rakennetaan todella opiskelijalähtöisesti.

Sain asiantuntijaohjelmassa erinomaisia valmiuksia osaltani rakentaa innovaatioprosesseista aiempaa järjestelmällisempiä. Olemme hiljattain luoneet yrityksessämme mallin, jossa esimerkiksi uusien ideoiden systemaattinen luokittelu, priorisointi ja dokumentointi parantavat rahoituksen hakemisen ja ideoiden jalkauttamisen tuloksellisuutta.

Ryhmämme oli kerrassaan loistava. Yhteydenpitomme jatkuu yhä, ja liiketoiminnallistakin yhteistyötä on vireillä. Uudet näkökulmat niin opintosisällöistä kuin keskusteluista verkostomme sisällä ovat vahvasti läsnä oman työni kehittämisessä. Tuntuu, kuin ikkunat maailmaan olisivat auenneet.  

Eija Andström-Saarinen
Head of Digital Development and Restaurant ICT
Fazer
Sain lisää rohkeutta ja optimismiaNoin 10 työelämässä viettämäni vuoden jälkeen koin luontevaksi hakeutua jatkokoulutukseen. Lähdin ensin suorittamaan yksittäistä moduulia, mutta ajatus koko eMBA-ohjelmasta vei mukanaan. LUT on rakentanut kokonaisuuden fiksusti, ja 2,5 vuoden rupeama sekä vapaa-ajasta tinkiminen todellakin kannattivat.
  
Innovaatiojohtamisen ohjelman parasta antia oli saada rohkeutta ja valmiuksia ottaa kehitystyöhön mukaan hyvin erilaisia ihmisiä ja osaamista – paitsi oman organisaation sisältä, myös asiakkaista. Omaan ajatteluuni ohjelma toi rohkeuden lisäksi aimo annoksen optimismia. Haasteita on kaikilla toimialoilla, mutta oli avartavaa huomata, kuinka eri alojen ammattilaisten kesken niitä lähdettiin ratkomaan mahdollisuuksien kautta.  
  
Pidin myös siitä, että LUT:n asiantuntijat toivat tuotteistamisnäkökulman ja kestävän kehityksen huomioimisen vahvasti mukaan sisältöihin. Osaan koulutuksen jälkeen ennakoida tulevaa kehitystä ja siihen liittyvää osaamistarvetta merkittävästi paremmin. Tämä auttaa yritystämme paitsi toiminnan kehittämisessä, myös uusien kollegojen rekrytoinneissa onnistumisessa.

Jarno  Virtanen
Käyttöpäällikkö
Nivos Energia Oy
Harjoitustyöt olivat toimintamme kehittämistä – suoraan käytännössäInnovaatiojohtamisen asiantuntijaohjelmasta halusin löytää uusia toimintamalleja ja tapoja kehittää yrityksemme toimintaa ja tuotteita. Toimintaympäristön muuttuessa jatkuvasti on entistä tärkeämpää kehittää ketterästi ja innovatiivisesti liiketoimintaa, jotta saavutetaan kilpailuetua.
  
Liiketoimintamallien rakentaminen, kestävän kehityksen huomioiminen ja erilaisten ennakointityökalujen hyödyntäminen innovaatiotoiminnassa olivat ohjelman parasta antia. Lisäksi organisaatiokulttuurin ja strategian välinen moniulotteisuus oli äärimmäisen kiehtovaa.
  
Parasta oli se, että pystyin tuomaan aidosti parhaan hyödyn opinnoista suoraan yritykseeni. Harjoitustyöt eivät olleet vain harjoituksia vaan toimintamme kehittämistä suoraan käytännössä. Opiskelijakollegat olivat mitä mainioin peili liiketoiminnan eri haasteisiin. Keskustelut olivat hedelmällisiä ja opettavaisia. Verkostosta on jäänyt monta hyvää kontaktia, joiden puoleen olen vieläkin voinut kääntyä – sparrata omia ajatuksiani.  
  
Suosittelen ohjelmaa kaikille, jotka tarvitsevat jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä keinoja, rohkeutta ja varmuutta kehittää yritystä ja sen toimintoja. Koulutus sopii hyvin asiantuntijoille, esimiehille ja liiketoimintavetäjille

Piia Sydänmaa
Kehitysjohtaja
Nivos OyInnovaatiotoiminta mahdollistaa laaja-alaisen, pitkäkestoisen mahdollisuuden lisäarvon parantamiseen


Yrityksemme innovaatiotoiminta on vuosien aikana kehittynyt pienemmistä ja isommista paloista. Tuntui tarpeelliselta toisaalta päivittää omia näkemyksiämme tiedeyhteisön asiantuntemuksen avulla ja toisaalta tarkistaa, kuinka hyvin tai huonosti toimintamme eri osa-alueet toimivat verrattaessa tieteelliseen näkemykseen ja muiden yritysten toimintamalleihin. Innovaatiojohtamisen asiantuntijaohjelman kokonaisuus tuntui itselleni sopivimmalta.

Innovaatiotoiminta mahdollistaa laaja-alaisen ja pitkäkestoisen mahdollisuuden lisäarvon parantamiseen. Yritystoiminnan lähtökohtanahan on, että yritys tuottaa voittoa omistajilleen. Voittoa voidaan kasvattaa joko lisäämällä myyntiä tai pienentämällä kuluja. Asiakkaalle tärkein ostopäätökseen vaikuttava tekijä on kuitenkin tuotteen antama lisäarvo: kaupan saa aina se, jolla on parhaat arvotekijät. Arvotekijä voi olla vaikkapa merkki, muoto tai yksilöllisyys. Tuotekehitys on ainoa keino parantaa tuotteen arvoa, joko pienentämällä omia kuluja tai kasvattamalla asiakkaalle tarjottavaa lisäarvoa. Tämä vaatii uusia innovaatioita.

Innovaatiojohtamisen ohjelmassa tutustuin syvällisemmin eri osa-alueisiin ja se vahvisti sen, että yrityksemme toimii oikeilla linjoilla. Tiedon jakaminen muiden osallistujien kanssa, erilaiset esitykset ja ryhmätyöt olivat parasta antia.  Suosittelen ohjelmaa kaikille innovaatioiden parissa työskenteleville ja sille uralle pyrkiville. Ohjelma sopii myös kokeneemmalle väelle.

Ari Hänninen
Innovation Manager
KONE CORPORATIONErottuvan asiakashyödyn ja kuluttajaedun luominen edellyttää innovointiaKuinka systematisoida innovaatiotoiminta kustannustehokkaaksi ja sen kautta synnyttää tuotteita, palveluja ja toimintamalleja, jotka tuottavat erottuvaa asiakashyötyä ja kuluttajaetua sekä yritykselle kilpailuetua – tästä innovaatiojohtamisessa on mielestäni kyse.  
Innovaatioiden perusajatus lisäarvon tuottamisesta ja yhteys liiketoimintastrategiaan on useimmiten yrityksissä laajalti omaksuttu. Toiminnan järjestelmällisyydessä ja mitattaviksi tavoitteiksi valjastamisessa on kuitenkin vielä paljon tehtävää. Uskon että LUT:n tutkimusosaamisen pohjalta kootusta asiantuntijaohjelmasta saa merkittävää tukea yhteiseen viitekehykseen istuttamisessa.  
  
Oma kiinnostukseni aiheeseen kumpuaa paitsi nykyisestä työstäni, myös LUT:n eMBA-opinnoissa kohtaamistani tietojohtamisen ja aineettoman pääoman hyödyntämisen sisällöistä. Edustamassani yrityksessä on tuoteinnovaation lisäksi ”innovaatio” teemana liittynyt viime aikoina entistä voimakkaammin myös palveluihin, prosesseihin ja toimintamalleihin. Muutos verkostomaisempaan ajatteluun, asiakkaiden ja kuluttajien osallistaminen, uudet menetelmät ja työkalut –näistä ainakin janoan lisää tietoa.

Taneli Mero
Logistiikkajohtaja
Valio Oy