Sisältö ja aikatauluOtsikon kautta pääset tutustumaan moduulin sisältöön tarkemmin.

Innovaatio - uudistumisen taito 5 op   

Vastuuluennoitsija: tutkijatohtori, TkT, Antero Kutvonen  
Kaksi lähiopiskelupäivää Lahdessa syksyllä 2020.

Ennakointi osana innovaatiotoimintaa 5 op

Vastuuluennoitsija: professori, TkT Tuomo Uotila
Kaksi lähiopiskelupäivää Lahdessa vuonna 2021.

Innovaation menestyksellinen toteuttaminen 5 op

Vastuuluennoitsija: tutkijaopettaja, TkT Ville Ojanen
Lähiopiskelupäivät: 8.2. ja 14.3.2019 Lahdessa

Innovaatiosta liiketoimintaan 5 op

Vastuuluennoitsija: tutkijaopettaja, TkT Jouni Koivuniemi
Lähiopiskelupäivät:15.3. ja 12.4.2019 Lahdessa

Innovatiivinen organisaatiokulttuuri 4 op

Vastuuluennoitsija: erikoistutkija, KTT Tuija Oikarinen
Lähiopiskelupäivät: 9. - 10.5.2019, paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Voit opiskella ohjelman kokonaisuutena tai poimia siitä itsellesi parhaiten sopivat moduulit. Voit täydentää opintojasi muiden täydennyskoulutusohjelmiemme moduuleilla tai rakentaa eri ohjelmien moduuleista tarpeitasi parhaiten palvelevan kokonaisuuden.