Sisältö ja aikatauluOtsikon kautta pääset tutustumaan moduulin sisältöön tarkemmin.

Innovaatio - uudistumisen taito 5 op   

Vastuuluennoitsija: tutkijatohtori, TkT, Antero Kutvonen  
Kaksi lähiopiskelupäivää Lahdessa syksyllä 2020.

Ennakointi osana innovaatiotoimintaa 5 op

Vastuuluennoitsija: professori, TkT Tuomo Uotila
Kaksi lähiopiskelupäivää Lahdessa keväällä  2021.

Innovaation menestyksellinen toteuttaminen 5 op

Vastuuluennoitsija: tutkijaopettaja, TkT Ville Ojanen
Kaksi lähiopiskelupäivää Lahdessa keväällä 2021.

Innovaatiosta liiketoimintaan 5 op

Vastuuluennoitsija: tutkijaopettaja, TkT Jouni Koivuniemi
Kaksi lähiopiskelupäivää Lahdessa keväällä 2021.

Innovatiivinen organisaatiokulttuuri 4 op

Vastuuluennoitsija: erikoistutkija, KTT Tuija Oikarinen
Kaksi lähiopiskelupäivää keväällä 2021, paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Voit opiskella ohjelman kokonaisuutena tai poimia siitä itsellesi parhaiten sopivat moduulit. Voit täydentää opintojasi muiden täydennyskoulutusohjelmiemme moduuleilla tai rakentaa eri ohjelmien moduuleista tarpeitasi parhaiten palvelevan kokonaisuuden.