Aidossa uudistumisessa lopputulos ei ole aina ennalta tiedossaInnovaatiotoiminnan ei tulisi olla yrityksille itsetarkoitus. Sen sijaan väitän, että se on kannattavan yrityksen olemassaolon edellytys. Innovaatiotoiminta voi olla organisaatiolle keino tehdä haluttavia muutoksia omien tavoitteidensa vetämänä, ei historian tai ulkopuolisen pakon työntämänä.

Toivoisin, että yhä useammin uskallettaisiin unohtaa valmiit selitysmallit. Pitkän tähtäimen uudistumiseen liittyy ennemminkin kysymyksiä siitä millä muilla kuin käytössä olevilla tavoilla asioita voitaisiin tehdä –ja mitä muutoksista voisi matkan varrella oppia.  

Todellinen dialogi erilaisten toimijoiden kesken on ainoa tapa synnyttää aidosti uutta tietoa ja yllätyksellisiä ratkaisuja. Innovaatioille otollisen avoimen rakenteen mahdollisuuksia ei aina kuitenkaan tunnisteta. Tarjoamamme koulutuskokonaisuus lisää osallistujilleen ymmärrystä innovaatiotoiminnan ulottuvuuksista ja antaa valmiuksia niiden hyödyntämisestä uudistumisen instrumentteina.  

Tuomo Uotila
Professori, TkT, ohjelman akateeminen johtaja