Ohjelman jälkeen  • Osallistuja kykenee strategia-ajatteluun

  • Ymmärtää strategisen johtamisen merkityksen yrityksen kilpailukykyyn

  • Pystyy osallistumaan strategiseen suunnitteluun ja päätöksentekoon

  • Osaa toteuttaa strategiaa omassa johtamisessaan ja yrityksen liiketoiminnassa