Ohjelman hintaStrateginen johtaminen yrityksessä ohjelman hinta on 9900 € + alv 24 % (vuonna 2017).  

Ohjelman hinta sisältää:  
- 22 lähiopiskelupäivää  
- luentomateriaalit (luentokalvot ja artikkelit) sähköisessä muodossa  
- kurssikirjallisuutta
- ryhmäharjoitukset
- harjoitustyöt ja niiden ohjaus  
- kirjalliset kuulustelut  
- henkilökohtaisen opintojen ohjauksen ohjelman aikana
- luentopäivien kahvit ja lounaat  
- sähköinen oppimisympäristö ohjelman aikana
- opintosuorituksen kirjauksen Lappeenrannan teknillisen yliopiston opintorekisteriin

Ohjelma laskutetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä ohjelman alkaessa ja toinen ohjelman puolivälissä. Lasku lähetetään ilmoittautumislomakkeessa mainitulle henkilölle tai organisaatiolle.

Ohjelmasta voi valita myös yksittäisiä moduuleita
Moduulihinnat ilmoitetaan myöhemmin
- Yrityksen kilpailuympäristö ja strategiatyö 1600 € + alv
- Tulevaisuus, Trendit ja toimialojen näkymät 1600 € + alv
- Avoin innovaatio ja epävarmuuden hallinta kilpailuedun lähteinä 1150 € + alv
- Laskentatoimi strategian tukena 1150 € + alv
- Yritysten välinen yhteistyö 1150 € + alv
- Juridiset kysymykset yrityksen päätöksenteossa 1600 € + alv
- Strateginen markkinointi 2050 € + alv
- Strateginen ajattelu ja transformaatio 2050 € + alv