Ohjelman hintaStrateginen johtaminen yrityksessä ohjelman hinta on 9900 € + alv 24 % (vuonna 2020).  

Ohjelman hinta sisältää:  
- 23 lähiopiskelupäivää  
- luentomateriaalit (luentokalvot ja artikkelit) sähköisessä muodossa  
- kurssikirjallisuutta
- ryhmäharjoitukset
- harjoitustyöt ja niiden ohjaus  
- kirjalliset kuulustelut  
- henkilökohtaisen opintojen ohjauksen ohjelman aikana
- luentopäivien kahvit ja lounaat  
- sähköinen oppimisympäristö ohjelman aikana
- opintosuorituksen kirjauksen Lappeenrannan teknillisen yliopiston opintorekisteriin

Ohjelma laskutetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä ohjelman alkaessa ja toinen ohjelman puolivälissä. Lasku lähetetään ilmoittautumislomakkeessa mainitulle henkilölle tai organisaatiolle.

Ohjelmasta voi valita myös yksittäisiä moduuleita
- Yrityksen kilpailuympäristö ja strategiatyö 1650 € + alv
- Tulevaisuus, Trendit ja toimialojen näkymät 1650 € + alv
- Avoin innovaatio ja epävarmuuden hallinta kilpailuedun lähteinä 1250 € + alv
- Laskentatoimi strategian tukena 1250 € + alv
- Digistrategian kulmakivet 1650 € + alv
- Juridiset kysymykset yrityksen päätöksenteossa 1650 € + alv
- Strateginen markkinointi 2250 € + alv
- Strateginen ajattelu ja transformaatio 2250 € + alv