Strateginen johtaminen yrityksessä -ohjelman sisältö ja aikataulu vuonna 2019 - 2020Otsikon kautta pääset tutustumaan moduulin sisältöön tarkemmin.

Yrityksen kilpailuympäristö ja strategiatyö 7 op
Luennoitsija: professori, Timo Pihkala  
Lähiopiskelupäivät:  
Torstai 12.3.2020 klo 9.30 - 17.00, Lappeenranta
Perjantai 13.3.2020 klo 8.30 - 16.00, Lappeenranta
Torstai 2.4.2020 klo 9.30 - 17.00, Lappeenranta

Avoin innovaatio ja epävarmuuden hallinta kilpailuedun lähteinä 3 op
Luennoitsija: professsori Marko Torkkeli
Lähiopiskelupäivät:  
Torstai 23.4.2020 klo 9.30 - 17.00, Lappeenranta
Perjantai 24.4.2020 klo 8.30 - 16.00, Lappeenranta

Digistrategian kulmakivet
Huom! Uusi kurssi, jonka sisältö tarkentuu myöhemmin.
Luennoitsijat: professori Paavo Ritala ja apulaisprofessori Joel Mero
Lähiopiskelupäivät:  
Perjantai 8.5.2020 klo 9.30 - 17.00, Lappeenranta
Torstai 14.5.2020 9.30 - 17.00, Lappeenranta
Perjantai 15.5.2020 8.30 - 16.00, Lappeenranta

Laskentatoimi strategian tukena 3 op  
Luennoitsija: yliopisto-opettaja Tiina Sinkkonen
Lähiopiskelupäivät:
Torstai 11.6.2020 klo 9.30 - 17.00, Lappeenranta  
Perjantai 12.6.2020 klo 8.30 - 16.00, Lappeenranta

Tulevaisuus, trendit ja toimialojen näkymät 4 op
Luennoitsijat: Tulevaisuuden tutkimuskeskus TuKKK, VTT Juha Kaskinen ja Rauno Kuusisto
Lähiopiskelupäivät:  
Torstai 27.8.2020 klo 9.30 - 17.00, Lappeenranta  
Torstai 10.9.2020 klo 9.30 - 17.00, Lappeenranta  
Perjantai 11.9.2020 klo 8.30 - 16.00, Lappeenranta

Strateginen ajattelu ja transformaatio 3 op  
Luennoitsija: dosentti Timo Santalainen
Lähiopiskelupäivät:  
Torstai 1.10.2020 klo 9.30 - 17.00, Lappeenranta
Perjantai 2.10.2020 klo 8.30 - 16.00, Lappeenranta
Tiistai 3.11.2020 klo 9.30 - 17.00, Lappeenranta
    
Juridiset kysymykset yrityksen päätöksenteossa 4 op
Luennoitsijat:
professori Matti Ilmari Niemi, Itä-Suomen yliopisto
markkinaoikeustuomari Pertti Virtanen
Lähiopiskelupäivät: 3 kpl syksyllä 2020 Lappeenrannassa

Strateginen markkinointi 5 op
Luennoitsija: professori Sami Saarenketo
Lähiopiskelupäivät:  
4 kpl

Voit opiskella ohjelman kokonaisuutena tai poimia itsellesi parhaiten sopivat moduulit. Voit täydentää opintojasi muiden täydennyskoulutusohjelmiemme moduuleilla tai rakentaa eri ohjelmien moduuleista tarpeitasi parhaiten palvelevan kokonaisuuden.