Strateginen johtaminen yrityksessä -ohjelman sisältö ja aikataulu vuonna 2020 - 2021Otsikon kautta pääset tutustumaan moduulin sisältöön tarkemmin.

Yrityksen kilpailuympäristö ja strategiatyö 7 op
Luennoitsija: professori, Timo Pihkala  
Lähiopiskelupäivät:  
Torstai 12.3.2020 klo 9.30 - 17.00, Lappeenranta
Perjantai 13.3.2020 klo 8.30 - 16.00, Lappeenranta
Torstai 2.4.2020 klo 9.30 - 17.00, Lappeenranta, toteutetaan etäluentoina 2.4. ja 3.4.2020 klo 9.00 - 12.30  

Avoin innovaatio ja epävarmuuden hallinta kilpailuedun lähteinä 3 op
Luennoitsija: professori Marko Torkkeli
Lähiopiskelupäivät muunnettu etäluennoiksi ja itseopiskeluksi Moodleympäristössä.
Torstai 23.4.2020 klo 9.00 - 12.30 etäluento zoomilla
Perjantai 24.4.2020 klo 9.00 - 12.30 etäluento zoomilla

Digistrategian kulmakivet 4 op
Luennoitsijat: professori Paavo Ritala ja apulaisprofessori Joel Mero
Lähiopiskelupäivät muunnettu etäluennoiksi ja yksilö-/ryhmätehtäviksi samalla aikataululla:  

Perjantai 8.5.2020 klo 9.00 - 16.00  
Torstai 14.5.2020 9.00 - 16.00
Perjantai 15.5.2020 9.00 - 16.00

Laskentatoimi strategian tukena 3 op  
Luennoitsija: yliopisto-opettaja Tiina Sinkkonen
Lähiopiskelupäivät:
Tiistai 25.8.2020 klo 9.30 - 17.00, Lappeenranta
Keskiviikko 26.8.2020 klo 8.30 - 16.00, Lappeenranta

Tulevaisuus, trendit ja toimialojen näkymät 4 op
Luennoitsijat: Tulevaisuuden tutkimuskeskus TuKKK, VTT Juha Kaskinen ja Rauno Kuusisto
Lähiopiskelupäivät:  
Torstai 27.8.2020 klo 9.00 - 16.00, siirretty etätoteutukseksi Zoomilla
Torstai 10.9.2020 klo 9.00 - 16.00, siirretty etätoteutukseksi Zoomilla
Perjantai 11.9.2020 klo 9.00 - 16.00, siirretty etätoteutukseksi Zoomilla

Strateginen ajattelu ja transformaatio 3 op  
Luennoitsija: dosentti Timo Santalainen
Lähiopiskelupäivät:  
Torstai 1.10.2020 klo 9.30 - 17.00, Lappeenranta
Perjantai 2.10.2020 klo 8.30 - 16.00, Lappeenranta
Tiistai 3.11.2020 klo 9.30 - 17.00, Lappeenranta
    
Juridiset kysymykset yrityksen päätöksenteossa 4 op
Luennoitsijat:
professori Matti Ilmari Niemi, Itä-Suomen yliopisto
markkinaoikeustuomari Pertti Virtanen
Lähiopiskelupäivät:  
Maanantai 30.11.2020 klo 9.30 – 17.00, Lappeenranta  
Tiistai 1.12.2020 klo 8.30 – 16.00, Lappeenranta  
Keskiviikko 2.12.2020 klo 8.30 – 16.00, Lappeenranta  

Strateginen markkinointi 5 op
Luennoitsija: professori Sami Saarenketo
Lähiopiskelupäivät:  
Maanantai 14.12.2020 klo 9.30 - 17.00, Lappeenranta
Tiistai 15.12.2020 klo 8.30 - 16, Lappeenranta
Maanantai 18.1.2021, klo 9.30 - 17.00, Lappeenranta

Voit opiskella ohjelman kokonaisuutena tai poimia itsellesi parhaiten sopivat moduulit. Voit täydentää opintojasi muiden täydennyskoulutusohjelmiemme moduuleilla tai rakentaa eri ohjelmien moduuleista tarpeitasi parhaiten palvelevan kokonaisuuden.