Strateginen johtaminen yrityksessä -ohjelman sisältö ja aikataulu vuonna 2017 - 2018Otsikon kautta pääset tutustumaan moduulin sisältöön tarkemmin.

Yrityksen kilpailuympäristö ja strategiatyö 7 op
Luennoitsija: professori, Timo Pihkala  
Lähiopiskelupäivät: 30.11. - 1.12. ja 14.12.2017 Lappeenrannassa

Tulevaisuus, trendit ja toimialojen näkymät 4 op
Luennoitsijat: Tulevaisuuden tutkimuskeskus TuKKK, VTT Juha Kaskinen ja Rauno Kuusisto
Lähiopiskelupäivät: 26.1. ja 6. - 7.3.2018 Lappeenranta.

Laskentatoimi strategian tukena 3 op  
Luennoitsija: yliopisto-opettaja Tiina Sinkkonen
Lähiopiskelupäivät: 22. - 23.3.2018 Lappeenrannassa

Avoin innovaatio ja epävarmuuden hallinta kilpailuedun lähteinä 3 op
Luennoitsija: professori Marko Torkkeli
Lähiopiskelupäivät: 12. - 13.4.2018 Lappeenrannassa
  
Yritysten välinen yhteistyö 4 op
Luennoitsija: professori Timo Pihkala
Lähiopiskelupäivät: 24. - 25.5.2018 Lahdessa
    
Juridiset kysymykset yrityksen päätöksenteossa 4 op
Luennoitsijat:
professori Matti Ilmari Niemi, Itä-Suomen yliopisto
markkinaoikeustuomari Pertti Virtanen
Lähiopiskelupäivät: 29.-31.8.2018 Lappeenrannassa

Strateginen ajattelu ja transformaatio 3 op  
Luennoitsija: dosentti Timo Santalainen
Lähiopiskelupäivät: 18. - 19.9. ja 10.10.2018 Lappeenrannassa

Strateginen markkinointi 5 op
Luennoitsija: professori Sami Saarenketo
Lähiopiskelupäivät: 11. - 12.10. ja 15. - 16.11.2018 Lappeenrannassa


Voit opiskella ohjelman kokonaisuutena tai poimia itsellesi parhaiten sopivat moduulit. Voit täydentää opintojasi muiden täydennyskoulutusohjelmiemme moduuleilla tai rakentaa eri ohjelmien moduuleista tarpeitasi parhaiten palvelevan kokonaisuuden.