TeemaopinnotOsallistuja valitsee omien ja/tai yrityksen tarpeiden mukaisen teeman: Tietojohtaminen, Hankintojen johtaminen tai Innovaatiojohtaminen. Teemojen mukaiset opinnot ovat seuraavat:

Tietojohtaminen 24 / 27 op

-Tietopääoma kilpailutekijänä 3 op
-Uudet organisoitumismuodot ja verkostojohtaminen 6 op
-Organisaation uudistumiskyky ja luovuus 3 op
-Tietojohtamisen järjestelmät ja teknologiat 3 op
-Tiedolla johtaminen 3 op
-Tietotyö ja itsensä johtaminen 3 op
-Tietojohtamisen kehitysprojekti 6 op

MBA-lopputyö tehdään tietojohtamisen aiheesta. Opiskelija saa LUT EMBA -todistuksen teemana Tietojohtaminen.

Hankintojen johtaminen 24 / 27 op

- Hankinnat osana organisaation liiketoimintaa 3 op
- Hankintatoimen taloudenohjaus 3 op
- Toimittajahallinta 3 op
- Applying Lean Principles to Advance Supply Chain Maturity 3 op
- Liiketoiminnan kehittäminen toimitusverkostoissa 6 op
- Strategia ja globaali hankintatoimi 6 op
- Risk Management Related to Supply 2 op

MBA-lopputyö tehdään hankintojen johtamisen aiheesta. Opiskelija saa LUT EMBA -todistuksen teemana Hankintojen johtaminen.

Innovaatiojohtaminen 24 op

- Innovaatio - uudistumisen taito 5 op  
- Ennakointi osana innovaatiotoimintaa 5 op
- Innovaation menestyksellinen toteuttaminen   5 op
- Innovaatiosta liiketoimintaan 5 op  
- Innovatiivinen organisaatiokulttuuri 4 op

MBA-lopputyö tehdään innovaatiojohtamisen aiheesta. Opiskelija saa LUT EMBA -todistuksen teemana Innovaatiojohtaminen.