Strategisen ajattelukyvyn merkitys kasvaa

Elämme nopeasti muuttuvassa globalisoituvassa maailmassa. Viimeaikaiset markkinahäiriöt sekä kehittyvien markkinoiden painoarvon kasvu maailmantaloudessa aiheuttavat monenlaista muutos- ja kehittämispainetta myös suomalaisessa työelämässä. Tutkimustulokset ja ”viestit kentältä” puhuvat parhaillaan vahvasti sen puolesta, että tässä ”globalisaation uudessa aallossa” strategia-ajattelu sekä strateginen johtaminen ovat yhä useammin ne kivijalat, joilla organisaatio pystyy saavuttamaan ja ylläpitämään kilpailuetua.  

LUTin moduulimallinen MBA-ohjelma on loistava tilaisuus täydentää ja syventää strategiseen päätöksentekoon osallistuvien liiketaloudellista osaamista. Moduulimaisuus mahdollistaa sekä yksilön että yrityksen tarpeiden joustavan huomioimisen. Ohjelman keskeiseksi teemaksi on valittu strateginen johtaminen, sillä moderniin liiketoimintaosaamiseen kuuluvat oleellisena osana strateginen ajattelu ja liiketoimintastrategian elementtien tunnistaminen. Ohjelma syventää myös osallistujien tietämystä päätöksentekoon keskeisesti vaikuttavista taloudellisista tekijöistä ja juridisista lainalaisuuksista.  

Olemme huomanneet, että eri toimialoilta tulevista täydennyskoulutusopiskelijoista muodostuu verkosto – tiivis tiimi - jossa henki on hyvä ja keskustelu vapaata. Se antaa oivan mahdollisuuden vertailla ja ottaa oppia myös muiden organisaatioiden tavoista toimia ja ratkaista ongelmia. Uusia kontakteja, ideoita ja tapoja toimia voi hyödyntää myös oman liiketoiminnan ja työn kehittämisessä.


Professori Sami Saarenketo
MBA-ohjelman akateeminen johtaja