Henkilökohtaisesti valittavat opinnotHenkilökohtaisesti valittavat opinnot mahdollistavat yksilökohtaisten ja yrityskohtaisten koulutustarpeiden huomioimisen. Osallistuja voi yhdistellä laajasta MBA-moduulitarjonnasta itselleen soveltuvimman opintokokonaisuuden.  

Esimerkkejä johtamisen opinnoista:

Tietojohtamisen asiantuntijaohjelma 24 op ja sen moduulit:
- Tietopääoma kilpailutekijänä 3 op
- Uudet organisoitumismuodot ja verkostojohtaminen 6 op
- Organisaation uudistumiskyky ja luovuus 3 op
- Tiedolla johtaminen 3 op
- Tietojohtamisen kehitysprojekti   6 op
- Tietotyö ja itsensä johtaminen 3 op

Innovaatiojohtamisen asiantuntijaohjelma 24 op ja sen moduulit:
- Innovaatio - uudistumisen taito 5 op    
- Ennakointi osana innovaatiotoimintaa 5 op  
- Innovaation menestyksellinen toteuttaminen 5 op  
- Innovaatiosta liiketoimintaan 5 op  
- Innovatiivinen organisaatiokulttuuri 4 op  

Hankintatoimen johtaminen 26 op ja sen moduulit:
- Hankintatoimen muuttuva rooli 3 op
- Hankintatoimen taloudenohjaus 3 op
- Toimittajahallinta 3 op
- Applying Lean Principles to Advance Supply Chain Maturity 3 op
- Liiketoiminnan kehittäminen toimitusverkostoissa 6 op
- Strategia ja globaali hankintatoimi 6 op
- Risk Management Related to Supply 2 op  

LUT Leader-moduulivalikko:
- Asiantuntijaorganisaation johtaminen 4 op  
- Erilaisuuden johtaminen 6 op
- Esimiestyössä kehittyminen 6  
- Johtamistutkimuksen klassikot -itseopiskelukurssi 3 op
- Sustainable Strategy and Business Ethics -verkkokurssi
- Työyhteisön kehittäminen 6 op  

LUT Interplay_ Menestystä Venäjällä ja maailmalla moduulivalikko:
- Kansainvälinen liiketoiminta ja kilpailustrategiat  6 op  
- Kansainvälinen markkinointitutkimus ja markkina-analyysi 5 op
- Liiketoimintariskien hallinta Venäjällä 3 op, ei tällä hetkellä tarjonnassa
- Venäjän talous ja markkinat globaalissa toimintaympäristössä 5 op, ei tällä hetkellä tarjonnassa
- Business Ethics and Society in Modern Russia 3 op, ei tällä hetkellä tarjonnassa

Muut henkilökohtaisesti valittavat opinnot

Talouden moduulit:
- Kannattavuus ohjauksen työkaluna 3 op  
- Investointihankkeen kannattavuus 5 op  
- Tilinpäätös ja sen tulkinta 4 op  
- Tilinpäätösanalyysi 5 op
- Yrityksen rahoitus 5 op
- Tilinpäätössuunnittelu 5 op
- Rahoituksen verkkokurssi 5 op

Henkilökohtaisiin opintoihin voit sisällyttää 10 opintopisteen edestä tekniikan opintoja:
- IWE/IWT

- IWSD - Kansainvälinen hitsatun rakenteen suunnittelijan koulutus  

- IMORWP - Kansainvälinen robottihitsauksen asiantuntijakoulutus  

- ELP - Eurooppalainen lasertyöstön asiantuntijakoulutus