Henkilökohtaisesti valittavat opinnotHenkilökohtaisesti valittavat opinnot mahdollistavat yksilökohtaisten ja yrityskohtaisten koulutustarpeiden huomioimisen. Osallistuja voi yhdistellä laajasta MBA-moduulitarjonnasta itselleen soveltuvimman opintokokonaisuuden.  

Esimerkkejä johtamisen opinnoista:

Tietojohtamisen asiantuntijaohjelma 24/27 op ja sen moduulit:
- Tietopääoma kilpailutekijänä 3 op
- Uudet organisoitumismuodot ja verkostojohtaminen 6 op
- Organisaation uudistumiskyky ja luovuus 3 op
- Tietojohtamisen järjestelmät ja teknologiat 3 op
- Tiedolla johtaminen 3 op
- Tietotyö ja itsensä johtaminen 3 op
- Tietojohtamisen kehitysprojekti   6 op

Innovaatiojohtamisen asiantuntijaohjelma 24 op ja sen moduulit:
- Innovaatio - uudistumisen taito 5 op    
- Ennakointi osana innovaatiotoimintaa 5 op  
- Innovaation menestyksellinen toteuttaminen 5 op  
- Innovaatiosta liiketoimintaan 5 op  
- Innovatiivinen organisaatiokulttuuri 4 op  

Hankintatoimen johtaminen 24/26 op ja sen moduulit:
- Hankinnat osana organisaation liiketoimintaa 3 op
- Hankintatoimen taloudenohjaus 3 op
- Toimittajahallinta 3 op
- Applying Lean Principles to Advance Supply Chain Maturity 3 op
- Liiketoiminnan kehittäminen toimitusverkostoissa 6 op
- Strategia ja globaali hankintatoimi 6 op
- Risk Management Related to Supply 2 op  

LUT Leadership & Management
- Asiantuntijaorganisaation johtaminen 4 op
- Erilaisuuden johtaminen 6 op
- Johtamistutkimuksen klassikot -itseopiskelukurssi 3 op
- Sustainable Strategy and Business Ethics -verkkokurssi 3 op

LUT Interplay_ Menestystä Venäjällä ja maailmalla  
moduulivalikko:
- Kansainvälinen liiketoiminta ja kilpailustrategiat  6 op  
- Kansainvälinen markkinointitutkimus ja markkina-analyysi 5 op

Muut henkilökohtaisesti valittavat opinnot

Talouden moduulit:
- Kannattavuuden hallinta -verkkokurssi 3 op
- Investointihankkeen kannattavuus 5 op  
- Tilinpäätös ja sen tulkinta 4 op  
- Tilinpäätöksen analysointi 6 op
- Yrityksen rahoitus 5 op
- Yrityksen tilinpäätös ja verosuunnittelu 5 op
- Rahoituksen verkkokurssi 5 op
- Konsernilaskennan ja IFRS:n avainasiat 6 op
- Kirjanpidon erityiskysymykset ja verosuunnittelu 6 op
- Analytiikka kustannusjohtamisessa 3 op

Henkilökohtaisiin opintoihin voit sisällyttää 10 opintopisteen edestä LUTin tekniikan täydennyskoulutusopintoja esim. IWE/IWT, Kansainvälinen hitsatun rakenteen suunnittelijan koulutus, Kansainvälinen robottihitsauksen asiantuntijakoulutus ja ELP - Eurooppalainen lasertyöstön asiantuntijakoulutus.