LUT eMBA -ohjelman rakenne, sisältö ja aikataulu

LUT eMBA koostuu yhteisistä opinnoista, teemaopinnoista, henkilökohtaisesti valittavista opinnoista sekä MBA-lopputyöstä ja -seminaarista. Ohjelman kokonaislaajuus on 95 op.  

Opinnot voi aloittaa milloin tahansa yhteisistä opinnoista, teemaopinnoista tai henkilökohtaisesti valittavista opinnoista. Opiskeluun liittyvää lisätietoa löydät täältä.

Yhteisiin opintoihin kuuluvat Strateginen johtaminen yrityksessä -asiantuntijaohjelma, ulkomaan opintojakso sekä ajankohtaisseminaari (ks. esim. vuoden 2018 ajankohtaisseminaarin ohjelma)

Teemaopinnoiksi voi valita yksilön tai yrityksen tarpeisiin parhaiten soveltuvan teeman: Tietojohtaminen, Hankintojen johtaminen tai Innovaatiojohtaminen, jonka laajuus on noin 24-26 opintopistettä.

Henkilökohtaisilla opinnoilla voi syventää tai laajentaa osaamista yksilöllisten tarpeiden mukaan.

MBA-lopputyön aihe on valitun teeman mukainen. Lopputyö suositellaan tehtäväksi työnantajayritykseen ja/tai omaan työhön liittyen.  

Osallistuja saa MBA-todistuksen valitun teeman mukaisesti.  


Aikataulu vuonna 2017 - 2018


Syksyllä 2017   

Opinnot voi aloittaa heti alkusyksystä henkilökohtaisesti valittavilla opinnoilla tai marraskuussa yhteisiin opintoihin kuuluvalla Strateginen johtaminen yrityksessä -ohjelmalla.  


Keväällä 2018

Strateginen johtaminen yrityksessä -ohjelma jatkuu ja voit aloittaa myös kesken ohjelman ja tehdä puuttuvat moduulit seuraavan ohjelman yhteydessä. Tarjonnassa on myös henkilökohtaisesti valittavia opintoja.  

Syksyllä 2018

Teemaopinnoista Innovaatiojohtaminen käynnistyy marraskuussa 2018 ja tarjolla on myös henkilökohtaisesti valittavia opintoja.  

Keväällä 2019

Teemaopinnoista Tietojohtaminen ja Hankintojen johtaminen käynnistyvät.Tarjolla on myös henkilökohtaisesti valittavia opintoja..