Kokemuksia MBA-opinnoista
Opit tulivat heti käyttöön

Työskentelen metsäteollisuudessa, joka on ollut viime vuodet kovassa
rakennemuutoksessa. Halusin päivittää ja laajentaa osaamistani yrityksenstrategisesta johtamisesta, jotta voin arvioida omaa työtäni suhteessa asiakkaalle tuotettuun lisäarvoon.  

Harjoitustyöt työhön soveltaen

LUT:n valitsin, koska se tarjosi mahdollisuuden syventyä tähän aiheeseen, joka on lähellä omaa ajatusmalliani ja sydäntäni. Opinnot antoivat selkeän kuvan tehokkaasta strategisesta johtamisesta. Jokainen oppi muutosjohtamisesta, tietojohtamisesta ja valmentavasta otteesta esimiestyössä on tullut heti käyttöön. Tein lähes kaikki harjoitustyöt tai tentit työhöni soveltaen. Opintojen rakenne tuki tätä loistavasti.

Kokemuksien vaihtoa

Vuorovaikutus kurssikavereiden ja luennoitsijoiden kanssa antoi lisämaustetta uuden oppimiseen ja tiedon soveltamiseen. Jaoimme kokemuksia ja esimerkkejä eri toimialoilta. LUT:n henkilöstö toimi loistavasti sillanrakentajana ja kannustajana työ- ja perhe-elämän sekä opiskelijan arjen yhteensovittamisessa.

Tehokkaampia toimintamalleja  ja parempia ratkaisuja

MBA-opinnot hyödyttävät monenlaisia yrityksiä, koska jokainen työantaja haluaa sitoutuneita, motivoituneita ja innokkaita tekijöitä, jotka pystyvät oppimaan uutta. Aina tarvitaan tehokkaampia toimintamalleja ja parempia
ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin.

Saatan jatkaa vielä opiskelua – olen edelleen innostunut ja motivoitunut.

Sonja Martikainen
Group Business Intelligence Manager,
Metsäliitto GroupNopeasti käytännössä hyödynnettävä koulutus

Lähdin MBA-koulutukseen hakemaan erilaisia strategisen johtamisen
työkaluja, joita pystyisin käyttämään yritystoiminnassamme. Tärkein kriteerikoulutusta valitessa oli juuri se, että saisin mahdollisimman paljon tuotua tietoa koko yritykseemme. LUT:n MBA-ohjelma vaikutti sopivalta toimialallemmekin.
Paras hankintatoimen koulutus

Materiaalijohtajana itsestään selvä valinta yksilöllisiksi opinnoikseni oli hankintojen johtaminen. Tiesin, että LUT:ssa on alan ainoa professuuri ja oletin, että opintokokonaisuus on siksi laaja ja laadukas. Oletus piti hyvin paikkansa. Olen käynyt aika paljon hankintatoimen koulutuksia ja tämä oli ehdottomasti laajin niistä.

PK-yrityksiiin uutta tietotaitoa

Kannustan pk-yritysten edustajia lähtemään koulutukseen mukaan, sillä sen vaikuttavuus on nopeasti hyödynnettävissä. Asioiden vieminen käytäntöön on hyvin helppoa pienessä yrityksessä, kuten meillä. Olen tuonut paljon uutta tietotaitoa yrityksemme johtoryhmään ja hallitustyöskentelyyn, esimerkiksi erilaisia toimintatapoja, joita olen MBA-opinnoissa oppinut.  

Lopputyöni tein asiakkuuksien johtamisesta meidän yrityksessämme. Tiedon karttumisen lisäksi verkostoituminen on yksi tärkeimpiä asioita opiskelussa. Meillä oli tosi hyvä porukka, jolle muodostui äkkiä hyvä henki.

Teppo Pitkänen
Materiaali- ja markkinointijohtaja,
Apelec OyYksilöllisiä mahdollisuuksia

Lähdin opiskelemaan, koska halusin laajentaa ammattitaitoani ja saada uusia valmiuksia liiketoiminnan eri osa-alueilta. Vertailtuani eri MBA–ohjelmia, tuntui Teollisuuden MBA minulle parhaiten sopivalta. Ja vaihtoehdolta, jossa on optimaalinen hinta-laatusuhde.  

Joustavuutta ja yksilöllisyyttä

Arvostan sitä, että ohjelma on riittävän laaja opintopisteiltään sekä yliopiston järjestämä. Teollisuuden MBA -ohjelmassa on myös riittävästi joustavuutta, joten voin räätälöidä itseni ja yritykseni tarpeiden mukaisen toimivan ja yksilöllisen kokonaisuuden. Lisäksi vaakakupissa painoi erittäin paljon Lappeenrannan teknillisen yliopiston hankintatoimen ja logistiikan osaaminen.  

Käytännönläheisyyttä harjoitustöillä

Kun nyt Strategisen johtamisen osuus on takana, voin todeta, että Teollisuuden MBA –ohjelma oli oikea valinta. Harjoitustyöt ovat olleet fiksuja ja ne on voinut tehdä omaan työhön liittyen. Se on tuonut opintoihin käytännön läheisyyttä ja auttanut jäsentämään jo nyt omia töitä ihan uudella tavalla. Myös Yritysten yhteistyötä käsittelevä osuus verkostoista ja yhteistyön eri muodoista oli erittäin mielenkiintoinen ja hyvin luennoitu.  

Ja vaikka asunkin Helsingissä, en ole kokenut reissaamista rasitteena – päin vastoin. Irrottautuminen Helsinki-keskeisyydestä on tuntunut raikkaalta tuulahdukselta.  

Taina Salonen
Myyntipäällikkö, Metos Oy AB, Marine-yksikköSopii muillekin kuin teollisuudessa työskenteleville

Lähdin opiskelemaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston uutta Teollisuuden MBA-ohjelmaa, koska halusin saada uusia näkemyksiä työtehtävieni hoitoon.  

Opinnot reilun kahdensadan kilometrin päässä kotipaikkakunnalta ovat sujuneet yllättävänkin hyvin. Tiettyjä tapaamisia toki ei ole voinut sovittaa, ja silloin työasiat  ovat ajaneet edelle.  

Olen ollut tyytyväinen siihen, että puolet kursseista on kaikille yhteisiä ja puolet omien tarpeiden mukaisesti valittavia yksilöllisiä kursseja. Ne on ollut aika helppo valita, koska valikoimassa on ollut paljon minua kiinnostavia kursseja aina tietojohtamisesta juridiikkaan. Harjoitustöissä olen joutunut pohtimaan monia yritykseni kannalta tärkeitä asioita vähän eri näkökulmasta kuin normaalisti. Se, että on voinut keskittyä harjoitustöissä oman yrityksensä kehittämiseen, on tuonut jo muutoksia tiettyihin asioihin. “Ylimääräistä” rikkautta ovat olleet keskustelut luennoilla eri toimialoilta ja erilaisista työtehtävistä tulevien opiskelijoiden kanssa.

Kokemuksesta on hyötyä

Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että opiskelijalla, joka lähtee suorittamaan MBA-opintoja olisi hyvä olla ainakin 10-15 vuotta työuraa takanaan. Käytännön kokemus lisää kurssien antia, koska esille tulevia asioita voi hyödyntää harjoitustöissä sekä luentokeskusteluissa että  keskusteluissa omien kollegojen kanssa. Teollisuustausta on hyvä, mutta myös konsultit ja erilaiset palvelujen edustajat sopivat varmasti hyvin joukkoon. Pitää kuitenkin muistaa, että käsitteistö perusopinnoissa on paljolti teollisuudesta ja liike-elämästä.  

Aiempi koulutus ja työtehtävä eivät mielestäni ole niin keskeisiä, mutta opintojen tavoitteena pitää olla oma kehitys. Aiempi korkeakoulututkinto on toki eduksi.

Mahdollisuus pysähtyä miettimään tärkeitä asioita

Aikuisopiskelu työn ohessa vaatii paljon. Kun tähän koulutukseen lähtee, siihen on sitten panostettava. Toisaalta kiireisen työrytmin keskellä opiskelupäivät tuovat vaihtelua. Opiskelu antaa myös mahdollisuuden pysähtyä miettimään yrityksen kehityksen kannalta tärkeitä asioita. Lisäksi saa vaikutteita muilta opiskelijoilta.  

Kaj Lindh
Toimitusjohtaja
Savonlinna Works OyTeollisuuden MBA – oiva valinta

Kun olin päättänyt lähteä suorittamaan MBA-ohjelmaa, aloin tutkailla sopivia vaihtoehtoja. Lappeenrannan yliopiston Teollisuuden MBA tuntui heti omalta. Ohjelman sisällöstä ja toteutuksesta sai hyvin tietoa, joten jo ennen opiskelujen alkamista tiesi mihin oli lähdössä, ja kuinka simuloida eteenpäin muu elämä.  

Myös se, että pääsi pois Helsingistä, pienen matkan päähän normaaleista rutiineista, oli hyvä juttu. Kun kesken opiskelun ei voi helposti singahtaa takaisin töihin, sujuu opiskelukin paremmin. Töistä irtautuminen ja mahdollisuus keskittyä uuden oppimiseen on ollut tärkeää.  

Kasvua ja uusia työkaluja

Nyt kun olen vuoden opiskellut ja suorittanut Strateginen johtaminen yrityksissä – kokonaisuuden voin todeta, että valintani on ollut oikea. Pidin siitä tavasta, jolla strategialähtöisyydestä pidettiin sitkeästi kiinni ja miten, strategia pohjustettiin professoreiden Tienari & Kässi toimesta. Sen jälkeen eri osien liittäminen strategiaan oli helppoa. Ainakin minulle käteen jäi hyvä malli strategisesta johtamisesta sekä nälkä opiskella lisää.  

Lisäksi kokonaisuuden täydensi oivasti professori Saarenkedon hyvä markkinointipaketti. Erityisen vaikutuksen teki mestari Juuti ja Toivon Johtaminen -teema, joka kasvatti minua esimiehenä. Ohjelman nykyaikaisuudesta hyviä osoituksia olivat Etiikka,- ja juridikkakurssit: luennoitsijat osasivat teorian sekä käytännön. Lähiopetustuntien interaktiivisilla jaksoilla oppi käytäntöä myös muista yrityksistä.
  
Olen pitänyt myös siitä tavasta, miten harjoitustyöt on laadittu. Vaikka olen jättiyrityksessä "kaukana strategiasta", niistä oli hyötyä. Voin vain kuvitella mitä harjoitustyöt antoivat niille yrityksille, joiden johtaminen ja strategiatyö ovat lähellä opiskelijaa.  

Kaiken kaikkiaan jo ensimmäinen vuosi on antanut kelpo työkalupakin asioiden ratkaisemiseen ja johtamiseen. Opinnot ovat auttaneet pääsemään pois vanhoilta urilta; sitä kuvittelee tekevänsä asiat hyvin, kunnes kuulee, kuinka muut tekevät. Puhumattakaan siitä, millaista sparrausta saa omaan toimintaansa harjoitustyö-vuoropuhelulla asiaan tosissaan perehtyneen kanssa.
  
Järjestelyt ovat pelanneet

Lopuksi täytyy todeta, että järjestelyt kurssilla olivat nykyaikaisia: jos juna etelästä tulee 9.00, niin kurssi jousti sen mukaan. Lisäksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston koulutusvastaavat huolehtivat osapuolien intresseistä kokemuksella, joka auttoi kaikkia keskittymään oleelliseen. Esimerkiksi tehtävien tai tenttien eräpäivät olivat toisiinsa nähden huomioitu hyvin.

Mikko Matikkala
Segment Leader
GE Healthcare Finland Oy, HelsinkiOpiskelu kannattaa aina

Lähdin suorittamaan Teollisuuden MBA-opintoja, koska halusin sekä kehittää osaamistani nykyisessä toimenkuvassani että luoda valmiuksia osata laajemmin liiketoiminnan ja johtamisen eri alueita. Uusi Teollisuuden MBA -ohjelma vastasi sisällöltään juuri sitä, mitä olin jo jonkin aikaa hahmotellut. Myös käytännön suoritustapa oli suunniteltu ajankäytöllisesti hyvin.

Käytännön kannalta se, että koulutus järjestetään osin Lappeenrannassa, on tehnyt opiskeluun liittyvistä järjestelyistä yksinkertaisempaa toteuttaa. Myös työ- ja kotiasioiden yhteensovittaminen on ollut helpompaa näin. Uskon myös jatkossa olevan hyötyä siitä, että LUT:n professorikunta on tullut tutummaksi: tulevaisuudessa on helpompaa toimia LUT:n kanssa mahdollisissa yhteistyöhankkeissa. Onhan LUT vahvasti metsäteollisuuteen panostava yliopisto.

Uutta tietoa monipuolisesti

Ensimmäinen isompi kokonaisuus, Strateginen johtaminen yrityksissä, oli koostumukseltaan varsin monipuolinen ja kattoi johtamisen eri osa-alueet hyvin.  Oli mielenkiintoista kuunnella alan uusinta tietoa ammattilaisten esittämänä.
Lisäksi yksilölliset harjoitustyöt antoivat mahdollisuuden paneutua juuri oman yrityksen kannalta keskeisiin teemoihin. Luentojaksojen ryhmätyöt olivat oiva tapa tutustua muun teollisuuden henkilöihin ja liiketoimintaan.  

Oli antoisaa keskustella luentoteemoista ja  jakaa kokemuksia metsäteollisuuden ulkopuolelta tulevien  opiskelijoiden kanssa. Myös teollisuuspainotus on näkynyt hyvin. Materiaalit käsittelevät aihetta todellisten käytännön esimerkkien kautta, sillä useilla luennoitsijoilla oli kokemusta myös yrityselämästä.  

Uudenlainen näkökulma

Kaiken kaikkiaan opintojen sisältö ja siihen liittyneet lukuisat harjoitustyöt avasivat silmät uudella tavalla myös oman yhtiön osalta. Harjoitustöiden kautta on yhtiön toimintoihin saanut uudenlaisen näkökulman ja uusia ajatuksia toimintojen kehittämiseksi. Näihin asioihin ei normaalityöaikana ole mahdollista tutustua samassa laajuudessa.  

Vaikka opiskelu vaatii melkoista satsausta omasta ja perheen vapaa-ajasta, se on antoisaa, antaa valmiuksia ymmärtää asioita laajemmin ja toimii mainiona vaihteluna myös sosiaalisen verkoston kautta.

Mika Hyrylä
R&D Portfolio Manager
UPM Tutkimuskeskus