AsiantuntijaProfessori, KTT Pasi Syrjä

Yrityksen tilinpäätös ja verosuunnittelu -moduulin luennoitsija KTT Pasi Syrjä toimii professorina Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa LUT School of Business and Management:ssa.  

Hänen tutkimuskohteitaan ovat:  
- Pk-yritysten verosuunnittelu ja oman pääoman ehtoinen rahoitus