Hyviä osa-alueita muutosjohtamiseen

Teollisuuden Leaderin opinnot valitsin osaksi Teollisuuden MBA opintojani osittain työnkuvani ja osittain aiheen ajankohtaisuuden vuoksi. Työskentelen henkilöstöpäällikkönä metsäteollisuudessa, jossa liiketoimintaympäristö muuttuu varsin nopeassa tahdissa. Ja juuri muutostilanteissahan esimiestyön haasteellisuus korostuu. Olen ollut tyytyväinen valintaani, Teollisuuden Leader oli hyvä kokonaisuus. Ohjelman opinnot olivat monipuolinen katsaus tämän päivän henkilöstöjohtamisen haasteisiin aina strategioista erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin työhyvinvointia unohtamatta.  

Muutosjohtamiseen liittyen nostaisin vielä erityisesti tiimien johtamiseen liittyvät osa-alueet sekä erilaisten vuorovaikutustilanteiden läpikäynnit, joista sai hyviä valmiuksia kohdata arkipäivän tilanteita. Myös eri aloilta ja organisaatioista tulevien opiskelijoiden erilaiset katsantokannat olivat rikkaus.  
Näkisin, että Teollisuuden Leader on erityisesti teollisuuden keskijohdolle erinomainen ohjelma täydentämään henkilöstön johtamiseen liittyvää osaamista. Osallistujan koulutustausta ei sen sijaan ole mielestäni keskeinen tekijä. Jos on työssään esimies, suosittelen Teollisuuden Leader –opintoja.  

Aimo Kettunen
HR Itä-Suomi henkilöstöpäällikkö
Stora Enso Oyj